Nawigacja

Aktualności

Łączy nas pamięć i tożsamość, czyli o społecznym pielęgnowaniu polskości – debaty podczas Kongresu Pamięci Narodowej, 15 kwietnia 2023

W dniach 13–15 kwietnia na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się Kongres Pamięci Narodowej, organizowany pod hasłem „Historia mówi przez pokolenia”. Każdy dzień tego wyjątkowego wydarzenia wypełnią debaty historyczne, poświęcone XX-wiecznym dziejom Polski i związanym z nimi pytaniom i problemom, z których wiele pozostaje aktualne do dziś.

Organizacje społeczne a rozwój świadomości narodowej

Trudno przecenić rolę organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń w Polsce i poza jej granicami w kultywowaniu pamięci i kształtowaniu tożsamości narodowej. Dlatego Kongres ma być miejscem spotkania osób, którzy społecznie pełnią funkcję świadków i kustoszy polskiej historii. Wielu z nich na co dzień współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej.

Trzeciego dnia Kongresu zapraszamy m.in. na panele dyskusyjne:  

  • Współpraca instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi przy podejmowaniu inicjatyw patriotycznych
  • Sztafeta pokoleń – przekazywanie pamięci i formacja kolejnych generacji Polaków
  • Rola organizacji polonijnych i rekonstruktorskich w przetrwaniu dziedzictwa narodowego

W debatach udział wezmą kombatanci i świadkowie historii, w tym weterani walk o niepodległość czy byli działacze opozycji antykomunistycznej w PRL. Głos zabiorą również działacze trzeciego sektora z całej Polski. Nie zabraknie także przedstawicieli Polonii, członków grup rekonstrukcyjnych i młodzieży. Uczestnicy debat wspólnie odpowiedzą na pytania związane m.in. z kształtowaniem i pielęgnowaniem pamięci historycznej.

Dziedzictwo i fenomen „Solidarności”

Omawiając problematykę transformacji ustrojowej w Polsce nie sposób pominąć wagi solidarnościowego zrywu narodu z lat 1980-1981 – prawdziwego fenomenu, który odegrał kluczową rolę na drodze do odzyskania wolności.

Zdefiniowanie tego, co stworzyli Polacy pod formułą związku zawodowego, nie jest łatwe. Narodziny „Solidarności” i niezależnych ruchów opozycyjnych było wielką, wręcz rewolucyjną zmianą, wyrazem dążeń polskiego narodu do życia w niepodległym kraju. „Solidarność” jako związek zawodowy broniła pracowników, jako ruch społeczny wprowadzała ich w obszar działań obywatelskich. Miała ona ogromny wpływ na aktywność społeczną i polityczną Polaków.

Rozważania nad tym, jakie dziedzictwo pozostawiła po sobie, są wciąż aktualne. O fenomenie i dziedzictwie „Solidarności” dyskutować będziemy podczas Kongresu Pamięci Narodowej pod kątem historycznym, socjologicznym, kulturowym i pokoleniowym.

Sprawiedliwość okresu przemian i transformacja ustrojowa w Polsce

Rewolucja „Solidarności” była początkiem erozji komunizmu w Polsce. Ten głęboki dla władz PRL kryzys rozpoczął nieuchronne zmiany systemowe, których dopełnieniem stały się wydarzenia 1989 r. Ale czy reżim komunistyczny został nad Wisłą dostatecznie rozliczony? Jak przebiegała polska transformacja ustrojowa? Jakie były jej mechanizmy, osiągnięcia, zaniechania?

Na te pytania odpowiedzą eksperci, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych poświęconych transformacji ustrojowej w Polsce oraz sprawiedliwości okresu przemian. Uczestnicy debat zastanowią się m.in. nad kwestią rozliczenia przeszłości zgodnie ze standardami państwa prawa i w duchu poszanowania praw człowieka. Poruszona zostanie kwestia niewyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób odpowiedzialnych za komunistyczne zbrodnie (brak „Norymbergii dla komunizmu”) i spóźnionej dekomunizacji przestrzeni publicznej. W tym też kontekście szczególną uwagę zwrócimy na rolę Instytutu Pamięci Narodowej.

* * *

Zapraszamy do udziału w Kongresie Pamięci Narodowej. Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji. Ilość miejsc ograniczona. Sprawdź szczegóły: https://kongrespamiecinarodowej.pl/.

do góry