Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie

– Chcielibyśmy sprawić, i po to są Przystanki Historia w całej Polsce, a jest ich 30, aby myśleć o przeszłości w kontekście współczesności i przyszłości, aby odkrywać karty historii po to, by budować mocną i suwerenną Polskę – mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas inauguracji Przystanku Historia IPN w Chełmie.

Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Inauguracja Przystanku Historia IPN w Chełmie – 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Zwiedzanie wystawy „Gra Szyfrów” – Chełm, 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Zwiedzanie wystawy „Gra Szyfrów” – Chełm, 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Zwiedzanie wystawy „Gra Szyfrów” – Chełm, 29 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Kolejne miejsce spotkań, popularyzujące historię najnowszą oraz działalność Instytutu Pamięci Narodowej, powstało w Chełmie. W uroczystym otwarciu Przystanku Historia, które odbyło się 29 września 2022 r. w Sali Tradycji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, wzięli udział prezes IPN dr Karol Nawrocki, komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz zaproszeni goście. Podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach Przystanku Historia IPN.

Gdy Polska rodziła się do niepodległości, a Polacy chcieli tę niepodległość w II Rzeczypospolitej zagospodarować, to także tutaj, w Chełmie powstało nowe osiedle mieszkaniowe, pokazujące, że obok Gdyni, obok Centralnego Okręgu Przemysłowego Polacy chcieli rozwijać się w takich miastach jak Chełm. Ale przyszła II wojna światowa, porozumienie Hitlera ze Stalinem, i ta wojna zniszczyła także część tego miasta, Chełm został zbombardowany – przypomniał prezes IPN poczas uroczystości otwarcia placówki

Mówiąc o ludziach, którzy przeciwstawiali się zniewoleniu, a więc żołnierzach największej podziemnej armii świata – Armii Krajowej, a po roku 1945, gdy Polska stała się sowiecką kolonią – żołnierzach podziemia antykomunistycznego, dr Nawrocki przywołał postać związaną z ziemią chełmską:

Dla mnie (…) takim uosobieniem czynu ziem wokół Chełma i samego miasta jest człowiek urodzony tutaj, Henryk Lewczuk, który był nie tylko żołnierzem Armii Krajowej, nie tylko żołnierzem niezłomnym, żołnierzem wyklętym, ale był także poliglotą i moglibyśmy powiedzieć, że był pierwszym polskim żołnierzem w NATO, choć pełnił tam funkcje cywilne.

Podczas uroczystości prezes IPN odebrał z rąk gen. bryg. SG Jacka Szcząchora odznaczenie – Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej.

Goście uroczystości zapoznali się z pracą Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, m.in. zwiedzili Salę Tradycji i obejrzeli sprzęt wykorzystywany w służbie. Odwiedzili także mobilny showroom promujący projekt edukacyjny IPN ,,Gra Szyfrów”, czyli TIR, który podróżując po Polsce, pozwala zapoznać się z innowacyjną grą przygotowaną przez IPN, przybliżającą realia wojny polsko-bolszewickiej, pracę i dokonania polskich kryptologów. 29 września gra prezentowana jest w Chełmie, na terenie Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

do góry