Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

W Bydgoszczy upamiętniono Wincentynę Teskową

21 września 2022 roku przed siedzibą bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej odsłonięto tablicę poświęconą Wincentynie Teskowej, dziennikarce i działaczce społecznej. W uroczystości wziął udział prezes IPN dr Karol Nawrocki.

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentynę Teskową – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentynę Teskową – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentynę Teskową – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentynę Teskową – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentynę Teskową. Od lewej: Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski, prof. Mirosław Golon, zast. dyrektora oddziału IPN w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, prezes IPN – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentynę Teskową – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentynę Teskową – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentynę Teskową – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Wykład poświęcony Wincentynie Teskowej – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Wykład poświęcony Wincentynie Teskowej – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wincentynę Teskową – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Wykład na temat znaczenia polskiej prasy dla zachowania polskości Pomorza i Kujaw w czasie rozbiorów – Bydgoszcz, 21 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Dzisiaj twarz Polski to twarz kobiety – Wincentyny Teskowej, działaczki społecznej, politycznej, redaktorki, współzałożycielki „Dziennika Bydgoskiego”, który był symbolem trwania i tożsamości Polaków jeszcze w czasie zaboru pruskiego, a gdy Polska odzyskała niepodległość był wyrazem dojrzałości.

 – mówił podczas odsłonięcia tablicy prezes IPN. Podkreślił, że dzisiaj nazwy ulic, placów, tablic to nie tylko punkty geolokalizacyjne na mapach naszych miast, ale to także konkretny „kompas wartości” i wyraz przywiązania do historii lokalnej i ogólnonarodowej.

Upamiętnienie przygotowało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Uroczystość poprzedziły wykłady: Anny Nadolskiej – poświęcony postaci Wincentyny Teskowej i dr. Mateusza Maleszki na temat znaczenia polskiej prasy dla zachowania polskości Pomorza i Kujaw w czasie rozbiorów.

* * * 

Wincentyna Teskowa (ur. 1888, zm. 1957) była polską działaczką społeczną, dziennikarką, długoletnią administratorką i akcjonariuszką „Dziennika Bydgoskiego”. Od 1907 r. należała do najaktywniejszych działaczek Towarzystwa „Czytelni dla Kobiet”, a w 1908 r. była współzałożycielką gniazda „Sokolic” w Bydgoszczy. W latach 1918–1920 była członkinią Polskiej Rady Ludowej na miasto Bydgoszcz i przedmieścia. Po wybuchu powstania wielkopolskiego wraz ze Stefanią Tuchołkową i Apolonią Ziółkowską, narażając życie, organizowała przeprawę ochotników do powstania. Po wybuchu II wojny światowej była wraz z mężem poszukiwana przez Niemców. W grudniu 1939 r. przedostała się do Warszawy, gdzie przeżyła okres okupacji. 20 marca 1945 r. powróciła do Bydgoszczy i zamieszkała przy ul. Poznańskiej 12.

do góry