Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Konferencja „Represje wobec działaczek związkowych w stanie wojennym” w ramach 40. rocznicy zamknięcia Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi – Gołdap, 23 lipca 2022

23 lipca 2022 r. w Gołapi odbyła się konferencja „Represje wobec działaczek związkowych w stanie wojennym” w ramach 40. rocznicy zamknięcia Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi. Konferencja moderowana była przez dr. hab. Krzysztofa Sychowicza - naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku.

Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka
Fot. Natalia Krzywicka

Na wstępie list okolicznościowy od premiera RP Mateusza Morawieckiego przeczytał wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. 

Podczas wydarzenia następujące prelekcje wygłosili:

-Antoni Macierewicz - „Stan wojenny - geneza i skutki";

-Mariusz Olczak - dyrektor Archiwum Akt Nowych - „Wojskowa Służba Kobiet - organizacja, działalność, walka”;

-dr. Grzegorz Wołk z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej - „Internowanie kobiet w stanie wojennym: cele, skala, konsekwencje";

-dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej - „Represje stanu wojennego";

-dr Bożena Koszel-Pleskaczuk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku - „Działania aparatu bezpieczeństwa wobec działaczek związkowych w stanie wojennym";

-Marek Kozak z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku -„Internowanie jako narzędzie represji na przykładzie woj. białostockiego i suwalskiego".

Co najmniej 400 kobiet zostało internowanych do Gołdapi. Placówka istniała 7 miesięcy. Internowane nie popełniły przestępstwa, lecz „zagrażałyby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu". Wyrwane z własnych rodzin musiały sprostać złamanym marzeniom, przerwanym karierom, rozbitym związkom, pożegnaniom na odległość, emigracji z Ojczyzny.

 

do góry