Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Zmarł Bazyli Bohdan Tyszkiewicz

Z głęboki żalem zawiadamiamy, że 14 stycznia 2021 r., w wieku 88 lat, zmarł Bazyli Bohdan Tyszkiewicz, przewodniczący Sekcji Rencistów i Emerytów przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach w 1981 r.

  • Bazyli Tyszkiewcz. Fot. z archiwum Bogdana Krauze.
    Bazyli Tyszkiewcz. Fot. z archiwum Bogdana Krauze.

Śp. Bazyli Bohdan Tyszkiewicz urodził się w 1934 r. w Warszawie. W latach 1980-1981 r. aktywnie działał na rzecz utworzenia struktur Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego „Solidarność” w wojewódzkim katowickim. Po powołaniu latem 1981 r. Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach objął funkcję przewodniczącego Sekcji Rencistów i Emerytów.

Na przełomie 1983 i 1984 r. wraz z działaczami „Solidarności” Huty Pokój w Rudzie Śląskiej  podjął starania zmierzające do utworzenia podziemnej struktury międzyzakładowej w Rudzie Śląskiej. W tym celu na powielaczu wykonywał ulotki, które zawierały treści wzywające do bojkotu zbliżających się wyborów do rad narodowych oraz krytyczne uwagi w stosunku do władz i ustroju PRL. Materiały te miały trafić do załogi Huty Pokój oraz do mieszkańców Rudy Śląskiej. W związku z powyższą działalnością został 8 czerwca 1984 r.  tymczasowo aresztowany. Oskarżono go o to, że co najmniej od kwietnia 1983 r. do 7 czerwca 1984 r. zajmował się produkcją, przechowywaniem i rozpowszechnianiem nielegalnych ulotek zatytułowanych m.in. „Rajcowie Jaruzelskiego”, „Do znormalizowanego obywatela”, „Rodacy”, „Sól, pył i kandydaci na radnych” których „treści mogły zaszkodzić interesom PRL”.

Po umorzeniu postępowania karnego na mocy amnestii został zwolniony 1 sierpnia 1984 r. z Aresztu Śledczego w Katowicach. W październiku 1984 r. z jego inicjatywy powstał Komitet Pomocy Emerytom i Niepełnosprawnym w Katowicach, w skład którego weszli działacze Sekcji Emerytów i Rencistów Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Struktura działała w podziemiu do 1988 r. zmieniając kilkukrotnie nazwę. Jako jej przewodniczący brał czynny udział w manifestacjach organizowanych po tzw. mszach za Ojczyznę na terenie Gliwic, Katowic i Piekar Śląskich oraz w innych zgromadzeniach związanych z rocznicami np. pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach.  Uczestniczył w rozpowszechnianiu i redagowaniu podziemnej literatury.

W 1988 r. zaangażował się w działalność Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Górników poległych podczas pacyfikacji KWK „Wujek” w grudniu 1981 r. Podczas strajków górników w sierpniu 1988 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego przy Komitecie Strajkowym w Kopalni Węgla Kamiennego „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, a także opiekuna zakładowej komórki Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Julian” w Piekarach Śląskich. W związku z czynnym udziałem w tym proteście wszczęto wobec niego postępowanie karne, które w lutym 1989 r. umorzono.

Od 1988 r. działał w Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” przy bazylice Najświętszej Marii Panny w Piekarach Śląskich.

W 1989 r. zaangażował się w działalność Miejskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rudzie Śląskiej, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na 4 czerwca 1989 r.

W 2019 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Cześć Jego pamięci!

do góry