Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Rozpoczęła się trzecia edycja konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940” – 19 stycznia 2022

W konkursie, którego pomysłodawczynią i inicjatorką jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, uczestniczyć może młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych oraz – po raz pierwszy – studenci. Prace konkursowe można nadsyłać do 11 marca 2022.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Inauguracja trzeciej edycji konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940” – 19 stycznia 2022. Fot. Aleksandra Strzyżak/Kancelaria Sejmu

To znakomita forma upowszechniania prawdy o Katyniu – mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas inauguracji III edycji konkursu. – Niestety do dnia dzisiejszego zdarzają się jeszcze takie informacje w obiegu publicznym, które potwierdzają kłamstwo katyńskie. Jak podkreśliła Elżbieta Witek, poprzednia edycja konkursu pokazała duże zainteresowanie tematyką katyńską. Nadesłane prace udowodniły, że młodzież ma olbrzymią wiedzę na temat Katynia oraz jest bardzo zaangażowana, zainteresowana i nastawiona patriotycznie. To skłoniło organizatorów do kontynuowania konkursu.

Elżbieta Witek podziękowała także członkom Komitetu Honorowego konkursu z prezydentem Andrzejem Dudą na czele, a także Komitetowi Organizacyjnemu i patronom medialnym. W skład Komitetu Honorowego, obok prezydenta Dudy, wchodzą marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

W Komitecie Organizacyjnym zasiadają prezes Telewizji Polskiej S.A. Jacek Kurski, prezes Polskiego Radia S.A. Agnieszka Kamińska oraz prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki Paweł Kurtyka. Patronami medialnymi konkursu są Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Radio S.A.

***

Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni wyższych położonych na terenie RP.

Modzież ze szkół ponadpodstawowych rywalizuje w trzech kategoriach:
- plastycznej (stworzenie projektu medalu na temat „Katyń – Pamiętamy”),
- literackiej (przygotowanie pracy na temat „Etos ofiar Zbrodni Katyńskiej w odniesieniu do współczesności”,
- tekst piosenki.

Studenci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych mogą złożyć pracę kategorii: scenariusz lekcji na temat: „Katyń-Pamiętamy” – (45 minutowy konspekt zajęć lekcyjnych).
Prace muszą być przygotowane w języku polskim, realizować i składać mogą je autorzy indywidualni.

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z kategorii jest laptop, zdobywca drugiego miejsca otrzyma tablet, a trzeciego miejsca – czytnik e-booków. Przyznane zostaną również wyróżnienia za zajęcie od 4 do 10 miejsca.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie konkurskatynski.pl.  Wszelkie pytania można kierować pod adres e-mail: konkurs@sejm.gov.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30 tel. 22 694 16 13.

do góry