Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Dyskusja online o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – Warszawa, 26 stycznia 2022

Zapraszamy do obejrzenia spotkania na kanale IPNtv.

Dyskusja o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusję o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” otworzył prezes IPN dr Karol Nawrocki – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Mieczysław Ryba, autor książki „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek podczas dyskusji o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Prof. dr hab. Andrzej Gil (KUL) podczas dyskusji o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Mirosław Szumiło (IPN), prowadzący dyskusję o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” – 26 stycznia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)

W dyskusji o książce „Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej” uczestniczyli: dr hab. Mieczysław Ryba, autor publikacji, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, minister Edukacji i Nauki oraz prof. dr hab. Andrzej Gil (KUL). Spotkanie prowadził dr hab. Mirosław Szumiło (Biuro Badań Historycznych IPN).

Dyskusję o publikacji otworzył prezes IPN dr Karol Nawrocki. Na spotkaniu byli obecni także zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski, dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, dyrektor Instytutu Historii KUL oraz dyrektor Oddziału IPN w Lublinie dr Robert Derewenda.

* * *

W książce zostały omówione niezwykle skomplikowane relacje religijne i narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Autor swoje zainteresowania koncentruje na terenach, gdzie występowała zacięta rywalizacja polsko-ukraińska o sympatie miejscowej ludności. W sensie terytorialnym chodzi tu o dawną Galicję Wschodnią łącznie z zachodnią Łemkowszczyzną oraz o część dawnego zaboru rosyjskiego, tj. Wołyń, południowe Polesie, Podlasie oraz Chełmszczyznę.

do góry