Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Dyskusja o książce „Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957” – Warszawa, 1 grudnia 2021

Dyskusja o książce „Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957” – Warszawa, 1 grudnia 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Dr Paweł Sasanka (BBH IPN). Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Dyskusja o książce „Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957” – Warszawa, 1 grudnia 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Dr Arkadiusz Kutkowski (Delegatura IPN w Radomiu). Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Dyskusja o książce „Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957” – Warszawa, 1 grudnia 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Paweł Sztama (BBH IPN). Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji o książce Arkadiusza Kutkowskiego „Polskie rehabilitacje. Wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957”, która odbyła się 1 grudnia 2021 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 21/25. 

Uczestnicy:

  • dr Arkadiusz Kutkowski – autor,  Delegatura IPN w Radomiu
  • dr Paweł Sasanka, BBH IPN 

Prowadzenie: Paweł Sztama, BBH IPN  

Transmisja odbyła się na kanale IPNtv

 

Książka jest opisem polityki karnej władz PRL w latach 1953–1957. Jednym z jej wyznaczników były rehabilitacje. Rozumiano przez nie z jednej strony wyrównanie krzywd wyrządzonych działaniami funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a z drugiej – rozliczanie tych funkcjonariuszy na drodze dyscyplinarnej i prawnokarnej. Opis ten więc wpisuje się w dyskusję na temat charakteru przemian dokonujących się w Polsce w tamtym czasie. Autor podaje przykłady procesów rehabilitacyjnych, dużo miejsca poświęca też analizie ich dynamiki i wyznaczników, wśród których wymienia zmiany, jakie nastąpiły w ZSRR po śmierci Stalina.    

do góry