Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Wizyta prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego we Lwowie

8 listopada 2021 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki wraz z wiceprezesem dr. hab. Karolem Polejowskim udali się do Lwowa. Pierwszym punktem wizyty było złożenie kwiatów na Cmentarzu Orląt Lwowskich.

Wizyta prezesa IPN Karola Nawrockiego i wiceprezesa Karola Polejowskiego na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Lwów- 8 listopada 2021. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Palenie zniczy przez delegację IPN na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Lwów- 8 listopada 2021. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Wizyta prezesa IPN Karola Nawrockiego i wiceprezesa Karola Polejowskiego na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Lwów- 8 listopada 2021. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Wizyta prezesa IPN Karola Nawrockiego i wiceprezesa Karola Polejowskiego na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Lwów- 8 listopada 2021. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Wizyta prezesa IPN Karola Nawrockiego i wiceprezesa Karola Polejowskiego na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Lwów- 8 listopada 2021. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Wpis prezesa IPN Karola Nawrockiego do księgi pamiątkowej na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Lwów- 8 listopada 2021. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Przedstawiciele IPN oddali hołd polskim żołnierzom poległym w obronie Lwowa w 1939 r. – 9 listopada 2021. Cmentarz we Lwowie-Zboiskach. Fot. IPN
Uroczystość wręczenia ks. Bronisławowi Baranowskiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Lwów - 8 listopada 2021 r. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Uroczystość wręczenia ks. Bronisławowi Baranowskiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Lwów - 8 listopada 2021 r. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Uroczystość wręczenia ks. Bronisławowi Baranowskiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Lwów - 8 listopada 2021 r. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Wizyta prezesa IPN Karola Nawrockiego wraz z delegacją na mogile Żołnierzy Września 1939 roku w Zboiskach. Lwów- 9 listopada 2021. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Wizyta prezesa IPN Karola Nawrockiego wraz z delegacją na mogile Żołnierzy Września 1939 roku w Zboiskach. Lwów- 9 listopada 2021. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Karol Nawrocki, prezes IPN i Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN w Rzeszowie na Kwaterze Obrońców Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich z lat 1918-1920. Lwów, 9 listopada 2021 r. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów
Grób abp. Józefa Bilczewskiego na Cmentarzu Janowskim we Lwowie. Fot. K. Gajda-Bator/IPN Rzeszów

Obecność prezesa IPN była okazją do krótkich rozmów z Janem Balickim, prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie oraz przedstawicielami mediów: „Kuriera Galicyjskiego”, Radia Lwów i TVP Polonia. 

Odbyły się rozmowy z Konsul Generalną RP we Lwowie Elizą Dzwonkiewicz, w towarzystwie wiceambasadora RP w Kijowie Michała Giergonia i wicekonsula Rafała Kocota. Prezesowi Instytutu towarzyszyli przedstawiciele IPN Oddział w Rzeszowie na czele z dyrektorem – dr. Dariuszem Iwaneczką. Oddział prowadzi szeroką współpracę na polu edukacyjnym oraz związanym z upamiętnieniami. 

W Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski zasłużonemu duszpasterzowi – ks. Bronisławowi Baranowskiemu. Podczas uroczystości był obecny abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. 

Ks. Bronisław Baranowski urodził się 19 maja 1938 r. w Komargrodzie koło Tomaszpola, obwód winnicki. Studiował w szkole weterynarii w Tulczynie, a następnie pracował jako laborant we Lwowie. Od 1957 r. był uczniem, a później najbliższym współpracownikiem ks. Henryka Mosinga. W 1973 r. ks. Henryk Mosing potajemnie utworzył na Ukrainie Wspólnotę Świętego Wawrzyńca Diakona i Męczennika, instytut dla kształcenia diakonów. Przygotował kilkunastu diakonów oraz wielu księży, do dnia dzisiejszego posługujących na Ukrainie. W sytuacji braku seminariów na terenie Ukrainy była to jedna z nielicznych możliwości formacji duchowej przyszłych kapłanów. Jednym z nich był Bronisław Baranowski, który święcenia kapłańskie otrzymał 7 lipca 1979 r. w Lubaczowie. W latach 1979–1994 był spowiednikiem na Podolu, gdzie działalność duszpasterska była bardzo niebezpieczna. Od 1998 do 2002 r. był spowiednikiem w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie. W latach 2002–2005 pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ksiądz Baranowski włączył się do akcji w sprawie zwrotu kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie do wspólnoty parafialnej. Od 2010 r. Kanonik Honorowy Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, a od 2015 r. pełni funkcję spowiednika  w Katedrze Lwowskiej. Jest osobą cenioną za zasługi dla społeczności, kultury i dziedzictwa polskiego w Lwowskim Okręgu Konsularnym. Jako duszpasterz troszczy się o podtrzymywanie polskości, umacniając życie duchowe swoich społeczności.

Drugiego dnia wizyty na Ukrainie delegacja Instytutu Pamięci Narodowej wraz z prezesem dr. Karolem Nawrockim na czele odwiedziła mogiły Żołnierzy Września 1939 r. w Zboiskach i Hołosku Małym. Są to miejsca, z których powinny być podjęte i godnie pochowane szczątki polskich żołnierzy.

Na Cmentarzu Janowskim we Lwowie złożono kwiaty i zapalono znicze na Kwaterze Obrońców Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich z lat 1918-1920. A także na grobie abp. Józefa Bilczewskiego.

do góry