Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Gra miejska „Rzeczpospolita Żoliborska”

  • baner

Zapraszamy do udziału w mobilnej grze miejskiej o powstańczym Żoliborzu. Dzielnicy szczególnej, bo zniszczonej w niewielkim stopniu i w większości odbudowanej w jej przedwojennym kształcie. Dzielnicy, w której walki powstańcze rozpoczęły się najwcześniej i trwały prawie do samego końca powstania. Dzielnicy, w której doszło do najkrwawszych bojów w czasie zrywu. Wreszcie – dzielnicy, która stworzyła sobie namiastkę wolnej Polski: Rzeczpospolitą Żoliborską, w której działały policja oraz straż pożarna, wychodziły gazetki dla dzieci, a specjalnie powołane komitety dbały o to, aby nikt nie głodował.

Instrukcja gry

Formularz rezerwacji zajęć edukacyjnych „Mobilna gra miejska”

Regulamin gry „Rzeczpospolita Żoliborska” – tryb domowy

Regulamin gry „Rzeczpospolita Żoliborska” – tryb terenowy

do góry