Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Baza Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Baza zbrodni i ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945.

Głównym celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie ofiar i wydobycie z „dołów niepamięci” nazwisk osób, które w zdecydowanej większości nie mają nawet godnego pochówku oraz ustalenie personaliów i liczby pomordowanych. Dane weryfikujemy na podstawie dostępnej literatury naukowej, akt śledczych oraz dokumentacji archiwalnej i fotograficznej, rozproszonej w archiwach, bibliotekach, muzeach i zbiorach prywatnych. Mamy również nadzieję na dotarcie do nowych, nieznanych badaczom relacji świadków.

Prace nad projektem zostały zainicjowane w lutym 2019 przez pracowników pionu archiwalnego IPN z Gdańska, Lublina i Warszawy, wspieranych merytorycznie przez  pana dr. Leona Popka, zastępcę dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. W lipcu 2020 na stronie zbrodniawolynska.pl została dodana nowa sekcja – Baza Ofiar, gdzie udostępniono pierwszą partię ponad 17 000 rekordów dotyczących pojedynczych osób i rodzin oraz faktów na temat zbrodni, głównie z terenu przedwojennego województwa wołyńskiego.

W kolejnym etapie prac dołączyli pracownicy oddziałów IPN w Rzeszowie, Wrocławiu i Poznaniu, opracowując głównie rekordy z województw tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego. Równolegle w pozostałych oddziałach i delegaturach IPN prowadzone są kwerendy w celu znalezienia informacji o osobach, których nie ujęto jeszcze w bazie.

Obecnie na stronie jest dostępnych ponad 28 000 rekordów, przypisanych do prawie 3 000 miejsc zbrodni, głównie z obszaru przedwojennych województw: wołyńskiego, stanisławowskiego, lwowskiego i  tarnopolskiego. Warto jednak podkreślić, że prace nad projektem wciąż trwają, a dane są na bieżąco uzupełniane i weryfikowane.

Integralną częścią projektu jest Mapa miejsc zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na ludności województw kresowych, będąca kolejną z sekcji na stronie poświeconej zbrodni wołyńskiej. Do tej pory udało się zlokalizować i powiązać z bazą ponad 2 000 punktów – miejsc zbrodni. Podobnie jak baza, mapa również będzie systematycznie rozbudowywana i uzupełniana.

Projekt ma charakter otwarty. Niektóre informacje mogą być niekompletne i mogą wymagać dalszych kwerend archiwalnych. W najbliższych latach planujemy regularnie uzupełniać Bazę i wprowadzać nowe informacje. Nie ograniczamy się jedynie do ofiar wśród ludności polskiej, gdyż ofiarami ukraińskich nacjonalistycznych ugrupowań OUN/UPA w ramach „oczyszczania Ukrainy z obcego elementu” byli również obywatele II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej, czeskiej, węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz sami Ukraińcy, nierzadko sprzeciwiający się ludobójczej ideologii lub ratujący sąsiadów i krewnych.

 

Wszystkich Państwa, którzy posiadają informacje mogące uzupełnić Bazę Ofiar Zbrodni Wołyńskiej zapraszamy do współpracy. W tym celu zostały specjalnie przygotowane dwa rodzaje formularzy kontaktowych do zgłaszania nowych wpisów i edytowania istniejących.

Zachęcamy do współtworzenia bazy razem z nami. Dzięki temu wspólnie będziemy mogli upamiętnić ofiary i oddać Im należny szacunek.

do góry