Nawigacja

Aktualności

W audycji „Przystanek Historia” w Polskim Radiu o stosunkach polsko-żydowskich – 30 czerwca 2021

Audycja została wyemitowana o godz. 19.30 na antenie Programu I Polskiego Radia

  • Przystanek Historia radio

W 75 rocznicę zajść antyżydowskich w Kielcach (4.07.1946) zaplanowano konferencję „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania-kontrowersje-perspektywy”O relacjach tych z różnych perspektyw (Izrael, Polska, Stany Zjednoczone) powiedział w czasie audycji dr Tomasz Domański z Referatu Badań Historycznych IPN w Kielcach.

Wydarzenia antyżydowskie w Kielcach z 4 lipca 1946 roku do dziś wzbudzają ogromne zainteresowanie badawcze. Podczas konferencji będzie można ponadto poznać stosunek Żydów do Polonii w Palestynie i pozycji Polski na forum międzynarodowym w 1946 r. Poruszone zostaną także kwestie pogromu kieleckiego w świetle ówczesnej prasy amerykańskiej. Ostatnim punktem konferencji będzie dyskusja panelowa z udziałem wszystkich referentów.

Ponadto w audycji:

  • Stefan Bryła wybitny polski inżynier, pionier zastosowania spawalnictwa w życiu codziennymi. Sławę w II Rzeczypospolitej przyniósł mu pierwszy na świecie spawany most w Maurzycach, który połączył brzegi rzeki Słudwi w sierpniu 1929 roku. O wybitnym twórcy techniki opowiadał prof. Bolesław Orłowski, w ramach projektu IPN „Giganci nauki". 14 czerwca na stronie IPN został także opublikowany film poświęcony Stefanowi Bryle.
  • Książka Stefan Wyszyński, Kazania świętokrzyskie (1974–1976). Wstęp i opracowanie: Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Dominik Zamiatała. Publikacja zawiera wygłaszane w latach 1974–1976 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie wystąpienia kard. Stefana Wyszyńskiego, nazywane „Kazaniami Świętokrzyskimi”. W ramach tego cyklu prymas odnosił się do kluczowych kwestii z zakresu katolickiej nauki społecznej. Teksty źródłowe zostały poprzedzone obszernym wstępem przybliżającym kontekst wygłaszanych wystąpień oraz umiejscawiającym je w nauczaniu kard. Wyszyńskiego. O publikacji opowiedział współautor wstępu i opracowań dr hab. Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych IPN.
  • Było/będzie – o uruchomionym poratlu gigancinauki.pl; wręczeniu Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”, nowowydanym słowniku Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991, pod red. nauk. Adama Hlebowicza; pracach poszukiwawczych na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu oraz o wybranych artykułach z portalu przystanekhistoria.pl.

POSŁUCHAJ AUDYCJI

Poprzednia audycja: „Przystanek Historia”, 9 czerwca 2021

Odcinki archiwalne na portalu przystanekhistoria.pl

* * *

Cykl audycji „Przystanek Historia” jest realizowany wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Program I Polskiego Radia. Rozmowy poświęcone są ważnym wydarzeniom, które wpłynęły na dzieje Polski w XX wieku oraz ludziom, którzy tę historię tworzyli.

do góry