Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa, 25 czerwca 2021

Wernisaż z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odbył się na placu przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 34 w Warszawie-Ursusie. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 45. rocznicy protestów robotniczych w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku. Retransmisja na kanale IPNtv.

  • Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Otwarcie wystawy IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Robotników Czerwca 1976 roku – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Złożenie kwiatów pod pomnikiem Robotników Czerwca 1976 roku – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Pomnik Robotników Czerwca 1976 roku – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Pomnik Robotników Czerwca 1976 roku – Warszawa-Ursus, 25 czerwca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)

W Ursusie zostały zaprezentowane plansze, na których można zobaczyć „rodzącą się opozycję” zarówno w centralnych ośrodkach, jak i w poszczególnych regionach Polski. 2 lipca oraz 13 sierpnia 2021 oddziały IPN zaprezentują wystawę lokalnie. Finisaż odbędzie się 10 września 2021 roku w Radomiu.

 

Retransmisja na kanale IPNtv

Otwarcie wystawy poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes IPN dr Jarosław Szarek.

 

Prezentacje wystawy „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80” od 2 lipca 2021

* * *

W czerwcu 1976 r. władze komunistyczne zapowiedziały podwyżki cen, obejmujące podstawowe artykuły spożywcze. Spauperyzowane społeczeństwo odpowiedziało 25 czerwca, gdy zastrajkowało 97 zakładów pracy. W Radomiu, Ursusie i Płocku robotnicy wyszli na ulice. W pracownicy zakładów Ursus rozkręcili tory i uniemożliwili ich szybką naprawę wepchniętą w wyrwę lokomotywą. Setki uczestników protestów było bitych, aresztowanych lub skazanych na więzienie, a ponad 1500 zwolnionych z pracy. W wyniku pobicia przez Milicję Obywatelską zmarł kilka dni później przypadkowy przechodzień Jan Brożyna, a w połowie sierpnia zmarł w wyniku pobicia przez Służbę Bezpieczeństwa ks. Roman Kotlarz. Do najgwałtowniejszych starć z MO i ZOMO doszło w Radomiu, gdzie protestujący podpalili budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Szacuje się, że w czerwcu 1976 r. w różnych formach sprzeciwu wobec działań władz uczestniczyło w sumie około 80 tys. osób. Najwięcej w Radomiu – blisko 21 tys. oraz Ursusie – ponad 14 tys.

Represje, które spadły na protestujących i dotknęły ich bliskich, zrodziły spontaniczne akcje pomocy materialnej, medycznej i prawnej. Pomoc represjonowanym robotnikom, którą natychmiast rozpoczęła 1 Warszawska Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta zaowocowała powstaniem Komitetu Obrony Robotników, pierwszej jawnej organizacji opozycyjnej w PRL.

Po niej zaczęły się formować kolejne ośrodki opozycji demokratycznej: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Wolne Związki Zawodowe, Studenckie Komitety Solidarności, Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch Młodej Polski. Powstawały też organizacje o znaczeniu regionalnym, jak np. w Krakowie Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy, Instytut Katyński, Akcja na rzecz Niepodległości czy Prywatna Inicjatywa Krakowska, a także instytucje samokształceniowe, jak Uniwersytet Latający czy Towarzystwo Kursów Naukowych. Narodził się również drugi obieg wydawniczy, który naruszał komunistyczny monopol informacyjny.

Jawna opozycja nie miała charakteru masowego, ale bez niej niemożliwy byłby zryw Sierpnia ’80 – to z jej doświadczeń korzystała „Solidarność”.

Polecamy portal IPN „Polskie miesiące” – Czerwiec 1976

do góry