Nawigacja

Aktualności

Krzyże Wolności i Solidarności dla byłych działaczy opozycyjnych – 9 marca 2021

Troje byłych działaczy opozycyjnych, członków NSZZ „Solidarność” otrzymało z rąk wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jana Bastera Krzyże Wolności i Solidarności. W ceremonii wręczania odznaczeń uczestniczył wicedyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dr Mariusz Żuławnik. Uroczystości odbyły się w domach osób odznaczonych.

Krzyżem Wolności i Solidarności zostali uhonorowani:

Jan Adam Mizerski

Od jesieni 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Do wiosny 1983 r. był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Współpracy Solidarności. Z tego powodu został objęty śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy KSMO i Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie. 28 kwietnia 1983 r. przeprowadzono w jego domu przeszukaniew trakcie którego znaleziono wydawnictwa bezdebitowe. Tego samego dnia został zatrzymany, a 30 kwietnia 1983 r. tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie. Od 2 maja 1983 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej. 26 lipca 1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Warszawie uchyliła areszt tymczasowy, na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r., a 11 sierpnia 1983 r. umorzyła śledztwo. Jesienią 1988 r. należał do Komitetu Założycielskiego, który podjął działania mające na celu reaktywację NSZZ „Solidarność” w MZK w Warszawie.

 

 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Janowi Mizerskiemu – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Janowi Mizerskiemu – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Jan Mizerski. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Jan Mizerski. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Jan Mizerski i wiceprezes IPN Jan Baster – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Jan Mizerski i wiceprezes IPN Jan Baster – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)

 

Elżbieta Pawłowska

W latach 1981–1989 brała aktywny udział w działalności opozycyjnej. Była współzałożycielką NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia w Legionowie. Kolportowała prasę oraz wydawnictwa podziemne w zakładzie pracy oraz na terenie Legionowa. Uczestniczyła w uroczystościach religijno-patriotycznych. W ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy zajmowała się rozdziałem pomocy żywnościowej i odzieży dla potrzebujących.

 

 • Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności Elżbiecie Pawłowskiej – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności Elżbiecie Pawłowskiej – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Elżbieta Pawłowska. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Elżbieta Pawłowska. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności Elżbiecie Pawłowskiej – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności Elżbiecie Pawłowskiej – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)

 

Tadeusz Artaniak

W latach 1982–1989 był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ „Solidarność” na terenie Legionowa. Zajmował się kolportażem niepodległościowych wydawnictw na terenie miasta oraz Mazowieckiego Kombinatu Budowlanego Legionowo. Brał czynny udział w zbiórce pieniędzy z przeznaczeniem na pomoc dla internowanych i aresztowanych za działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz współorganizował nadawanie audycji Radia „Solidarność” na terenie Legionowa. W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1982–1989.

 

 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Tadeuszowi Artaniakowi – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Tadeuszowi Artaniakowi – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Tadeusz Artaniak. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Tadeusz Artaniak. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Tadeuszowi Artaniakowi – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Tadeuszowi Artaniakowi – 9 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)

 

 

 

do góry