Nawigacja

Aktualności

Druga edycja konkursu literacko-plastycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”

Ruszyła II edycja konkursu literacko-plastycznego „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Na konferencji prasowej 25 stycznia 2021 r. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, inicjatorka konkursu, ogłosiła szczegóły wydarzenia.

 • Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, inicjatorka konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” . Fot. Sławek Kasper (IPN) Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, inicjatorka konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” . Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, członek Komitetu Honorowego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” i Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, członek Komitetu Honorowego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” i Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, członek Komitetu Honorowego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Fot. Sławek Kasper (IPN) Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, członek Komitetu Honorowego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, członek Komitetu Honorowego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Fot. Sławek Kasper (IPN) Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, członek Komitetu Honorowego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, członek Komitetu Honorowego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Fot. Sławek Kasper (IPN) Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, członek Komitetu Honorowego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Ogłoszenie II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – 25 stycznia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)

W konferencji prasowej, która miała miejsce w Sejmie, wzięli udział: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. W swoim wystąpieniu Prezes IPN podkreślił, że: „Katyń to nie tylko pęknięte polskie serce, ale to również cios w polską duszę, w polski mózg, bo taki był właśnie zamiar oprawców: zlikwidować elitę niepodległego państwa polskiego”.

Prezes IPN przywołał także postaci nieznane szerszemu gremium, a które poniosły śmierć w katyńskim lesie: 16-letniego harcerza Stanisława Ozimka, który został zamordowany wraz ze swym ojcem, czy wybitnego matematyka – 30-letniego Józefa Marcinkiewicza. Podkreślił, że wiedza o Katyniu przetrwała dzięki przekazywaniu z pokolenia na pokolenie pamięci o tej straszliwej zbrodni, a naszym zobowiązaniem jest potrzymywanie tego przekazu.

„Kolejne pokolenie młodych Polaków chce znać historię, chce znać polskie dzieje” – mówił Prezes IPN. „Katyń to jest opowieść o zrozumieniu XX-wiecznych dziejów. Ci ludzie będą kiedyś elitą niepodległej Rzeczypospolitej – jakże to cieszy, że oni tak chętnie poznają historię Polski”.

Na zakończenie swojego wystąpienia dr Jarosław Szarek podkreślił, że Instytut Pamięci Narodowej, wzorem ubiegłorocznej edycji, udzieli wsparcia w postaci materiałów edukacyjnych poświęconych tematyce zbrodni katyńskiej.

Ogłoszenie II edycji konkursu Polskie serce pękło. Katyń 1940

 

 

* * *

Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 • Plastycznej -  zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską.
 • Literackiej - zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”.
 • Tekst piosenki - zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca 2021 r. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych położonych na terytorium Polski. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę w każdej z trzech kategorii. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, nie jest dopuszczalne składanie prac zbiorowych. Prace konkursowe muszą zostać przygotowane w języku polskim. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca laptop oraz nagrody rzeczowe, za zajęcie drugiego miejsca tablet oraz nagrody rzeczowe, za zajęcie trzeciego miejsca czytnik ebook oraz nagrody rzeczowe. Dla uczestników, którzy zajmą miejsca 4 - 10 przewidziano wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
W skład Komitetu Honorowego II edycji konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” wchodzą:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (przewodniczący),
 • Marszałek Sejmu Elżbieta Witek,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński,
 • Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,
 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

Komisji konkursowej przewodniczy prof. Tadeusz Wolsza.
Organizatorem konkursu jest Kancelaria Sejmu. Wszelkie pytania związane z organizacją Konkursu należy kierować na adres: Kancelaria Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 19 66 mail.: konkurs@sejm.gov.pl.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa na stronie sejm.gov.pl

* * *

Podczas ubiegłorocznej edycji konkursu wpłynęło niemal 700 zgłoszeń. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej na temat „Dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu?” oraz zaprojektowanie kartki pocztowej upamiętniającej Zbrodnię Katyńską. Na konkurs wpłynęło blisko 700 zgłoszeń. Pierwsze miejsce w kategorii plastycznej zajęła Zuzanna Pijewska, uczennica I LO im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowej, w kategorii literackiej zwyciężył Kacper Burzyński, uczeń I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.

do góry