Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1975–1989” – 13–15 września 2021. Przedłużamy zgłoszenia do 30 maja 2021

Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1975–1989”, która odbędzie się w dniach 13–15 września 2021 w ośrodku konferencyjnym pod Warszawą.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”, będzie omówienie działalności i sposobu funkcjonowania Urzędu ds. Wyznań w latach 1975–1989. Interesuje nas możliwie szerokie spojrzenie na podejmowaną tematykę, z tego względu będziemy przyjmować zgłoszenia dotyczące nie tylko opisu struktur aparatu wyznaniowego w Polsce „ludowej”, ale również sposobu jego funkcjonowania zarówno w centrali, jak i w terenie (struktury wojewódzkie i powiatowe), oraz opisu ludzi w nim pracujących.

Interesuje nas interdyscyplinarne spojrzenie na charakter i miejsce struktur odpowiadających za politykę wyznaniową w aparacie państwowym, dlatego też nasze zaproszenie kierujemy nie tylko do historyków najnowszych dziejów Polski, ale również do prawników, socjologów, politologów czy filozofów.

Plonem konferencji będzie recenzowana publikacja w formie tomu studiów, wydana  w Wydawnictwie IPN. Prelegentów prosimy o dostarczenie najpóźniej do 10 sierpnia 2021 r. tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN. Jest to warunek wzięcia udziału w konferencji. Dla zakwalifikowanych uczestników IPN przewiduje honorarium za wygłoszenie referatu i dostarczenie tekstu do tomu studiów.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 30 maja 2021.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatora konferencji:

dr hab. Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl
tel. 22 581-85-31

do góry