Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej udział członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w szeregach Armii Ochotniczej 1920 r. – Warszawa, 17 lipca 2020

– Tą niewielką skromną tablicą chcemy upamiętnić wielki czyn Waszych przodków, którzy przed stu laty dali dowód najwyższego przywiązania do Polski. Nasze dzieje to ciągłe zmagania: odwagi z tchórzostwem, prawdy z kłamstwem, małości z wielkością, prywaty i egoizmu z oddaniem ojczyźnie, pracą na rzecz ojczyzny i poświęceniem. To wszystko widzieliśmy w 1920 roku (…) Lista takich organizacji sportowych, rzemieślniczych, akademickich była ogromna – powiedział prezes IPN dr Jarosław Szarek.

W związku z setną rocznicą zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 r. Instytut Pamięci Narodowej upamiętnia to wydarzenie poprzez odsłonięcie tablic memoratywnych poświęconych Armii Ochotniczej 1920 roku w miejscach, w których znajdowały się punkty werbunkowe.

W piątek 17 lipca 2020 r. na terenie przystani Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Wioślarskiej 6 odsłonięta została tablica upamiętniająca udział członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w szeregach Armii Ochotniczej 1920 r.

Uroczystego odsłonięcia dokonał prezes Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego Bogusław Siennicki oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością: Jarosław Sellin (sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego),  Małgorzata Gosiewska (wicemarszałek Sejmu RP), Jarosław Wolski (z-ca prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich i z-ca prezesa Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego) oraz inni przedstawiciele Towarzystwa Wioślarskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, a także m.st. Warszawy, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz warszawskich urzędów, muzeów, instytucji kulturalnych i naukowych.

Ceremonię złożenia kwiatów poprzedziła modlitwa  i poświęcenie tablicy przez proboszcza parafii Św. Trójcy i Jezusa Nazareńskiego w Warszawie.

Członkowie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 34)

***

Akcja werbunkowa do Armii Ochotniczej doprowadziła w bardzo krótkim czasie do dużego odzewu ze strony społeczeństwa polskiego. Na apel Rady Obrony Państwa, podpisany przez Józefa Piłsudskiego: Niech na wołanie Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów, co wzorem ojców i dziadów pokotem położą wroga u stóp Rzeczypospolitej. Wszystko dla zwycięstwa! Do broni!, odpowiadały wszystkie środowiska i stany. Tworzyły się punkty werbunkowe, mnożyły przykłady ofiarności. W ciągu kilku dni Polska stała się innym krajem. Ucichły partyjne kłótnie i spory, ustały strajki. W szeregi Armii Ochotniczej wstąpiło ponad 100 tysięcy osób, w tym 30 tysięcy mieszkańców Warszawy.

Szereg stowarzyszeń oraz organizacji społecznych i zawodowych wystąpiło z apelami i odezwami do swoich członków o włączenie się w obronę Ojczyzny i wstępowanie ochotniczo do armii. Jedną z tych organizacji było Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Członkowie i kierownictwo Towarzystwa nie pozostali obojętni na wezwanie i w obliczu zagrożenia Warszawy licznie stawili się do obrony stolicy, a Oddział Wartowniczy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w sierpniu 1920 r. odegrał ważną rolę w zabezpieczeniu mostów i przepraw na Wiśle.

 

do góry