Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020

 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. A. Wierzchowska (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. A. Wierzchowska (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. A. Wierzchowska (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. A. Wierzchowska (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. A. Wierzchowska (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. A. Wierzchowska (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. A. Wierzchowska (IPN) Dyskusja wokół książki Andrija Rukkasa „Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.” – 8 lipca 2020. Fot. A. Wierzchowska (IPN)

8 lipca 2020 odbyła się dyskusja online wokół książki Andrija Rukkasa Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r. Spotkanie otworzył prezes IPN dr Jarosław Szarek, zaś w dyskusji wzięli udział dr Andrij Rukkas – autor oraz  dr hab. Maciej Krotofil (UMK). Rozmowę poprowadził dr hab. Mirosław Szumiło (Biuro Badań Historycznych IPN).

Sojusz Piłsudski–Petlura to temat dla IPN niezwykle istotny. Książka dr. Andrija Rukkasa o Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej miała na Ukrainie dwa wydania, udało się ją przetłumaczyć i wydać w Instytucie Pamięci Narodowej – powiedział prezes IPN dr Jarosław Szarek, otwierając dyskusję. Przypomniał, że w ramach obchodów stulecia wydarzeń roku 1920 IPN przygotował wiele inicjatyw, publikacji, w tym specjalny numer „Biuletynu IPN” (1-2/2020) poświęcony polskim sojusznikom w 1920 roku. Na okładce znalazło się słynne zdjęcie Petlury i Piłsudskiego z Winnicy, a wewnątrz m.in. tekst dr. Andrija Rukkasa o Armii URL. Ukazał się również zbiór dokumentów, wydanych wspólnie ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Sojusz Piłsudski – Petlura. Dokumenty i materiały. – Mieliśmy zamiar zorganizować konferencję i  dyskusję w Winnicy i Kijowie – mówił prezes IPN – mamy nadzieję, że do tego dojdzie w późniejszym terminie. 9 maja w Kijowie miała się odbyć rekonstrukcja defilady z 1920 roku. Nie odbyła się z przyczyn sanitarnych, ale pamiętaliśmy w IPN, złożyliśmy kwiaty w Łańcucie, gdzie są pochowani żołnierze Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Obecny na spotkaniu Witalij Biłyj – I sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, dziękując za wydanie książki, podkreślił, że  wyprawa kijowska, skuteczna obrona Zamościa pod dowództwem pułkownika Marka Bezruczki, Cud nad Wisłą to świadectwa braterstwa broni i szczególnych więzi ukraińskiego i polskiego narodu, które powinniśmy pielęgnować i przekazywać młodym pokoleniom Ukraińców i Polaków.

Dr hab. Maciej Krotofil szczegółowo omówił zawartość książki Adrija Rukkasa, której pierwsza część poświęcona  jest genezie sojuszu oraz walkom toczonym przez oddziały ukraińskie, zaś druga obszernie traktuje o poszczególnych rodzajach broni oraz dywizjach Armii Ukraińskiej. – Geneza powstania jednostki, struktura organizacyjna, przemiany tej struktury, kto dowodził, jaka była liczebność, jak były zorganizowane szkoły junackie – ta książką to kompendium wiedzy na ten temat.

Znaczenie działań Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej wyjaśniał autor Andrij Rukkas:  Armia zajmowała południowy odcinek frontu polsko-bolszewickiego i Polacy mogli się nie martwić o ten odcinek, armia  dobrze broniła rzek Zbrucz, Seret i Dniestr. Latem roku 1920 to była ważna z punktu widzenia strategicznego pozycja, ponieważ Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej ubezpieczała polskie połączenie z Rumunią, przez porty czarnomorskie szła do Polski broń i amunicja, a dla samej Ukrainy Rumunia też była istotna.  

Ukraińskie wojsko było scentralizowaną i zorganizowaną siłą z własnymi organami zarządzania, jednostkami bojowymi, służbami bezpieczeństwa, zaopatrzenia i uzupełnienia. Wiosną 1920 r. wojsko to dosłownie odrodziło się z popiołów po straszliwej katastrofie z jesieni poprzedniego roku, kiedy wydawało się, że armia ukraińska została ostatecznie rozbita i zniknęła na zawsze. Wielka w tym zasługa naszych sojuszników – Polaków, z którymi żołnierze ukraińscy wspólnie ruszyli wyzwolić swój kraj spod władzy bolszewików. Okazało się, że nie była to ostatnia regularna kampania wojenna prowadzona przez Armię URL. Pod naciskiem wroga w listopadzie 1920 r. musiała się ona wycofać z ojczystych ziem.

(Andrij Rukkas ze Wstępu)

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Warszawie

Patroni medialni: TVP Historia, „DoRzeczy”, Dzieje.pl  

Zobacz na:  YouTube /IPNtv oraz Facebook/ IPN

do góry