Nawigacja

Aktualności

Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali

6 czerwca 2020 r. w Kałkowie-Godowie (woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki) pochowano ks. infułata Czesława Walę, budowniczego sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w tej miejscowości, laureata nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej (2009). W ostatniej drodze ks. Wali towarzyszyli przedstawiciele IPN.

 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN Uroczystości pogrzebowe ks. Czesława Wali. Fot. IPN

Ks. Czesław Wala pochodził z Rudnika nad Sanem, miasteczka z dużymi tradycjami patriotycznymi. Urodził się w rodzinie rzemieślniczej. Ukończył seminarium duchowne w Sandomierzu i 7 czerwca 1964 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował w parafii Sławno koło Opoczna, gdzie stworzył teatrzyk parafialny, skupiając wokół siebie młodzież i starszych. Za ten entuzjazm spotkał się z pierwszymi szykanami ze strony służby bezpieczeństwa, wytoczono mu nawet proces sądowy, przerwany później wobec całkowitego poparcia dla księdza ze strony miejscowej społeczności. W czerwcu 1967 r. rozpoczął posługę wikarego w parafii w Krynkach koło Starachowic.

Trafił na nieprzyjazny teren – duże odległości, niezbyt przychylnie nastawieni parafianie. W oddalonej o 9 kilometrów od Krynek wsi Kałków chciał zbudować kaplicę, lecz miejscowa ludność nie poparła tego pomysłu. Niechęć do Kościoła była, zdawało się, powszechna. We wsi spotkał się z ubóstwem i ze skutkami wojny, zwrócił się więc ku ludziom biednych, ułomnym. Zaczął tworzyć duszpasterstwa głuchoniemych.  Odwiedzał chorych, których w miarę możliwości wspierał materialnie. W samych Krynkach organizował dziewczęcą scholę, młodzieżowy zespół teatralny. W każdą środę szedł pieszo lub jechał rowerem do Kałkowa, aby uczyć dzieci, które ze względu na odległość nie mogły uczęszczać na katechezę. Pierwsze lekcje odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Niebawem mieszkańcy ujrzeli w osobie księdza nie tylko nauczyciela, ale i przyjaciela. Jego autorytet rósł. W szopie przy drodze do Kalkowa powstała pierwsza kaplica. W miarę upływu czasu, poznawania ludzi, rosły zamiary tworzenia Kościoła w szerokim znaczeniu słowa. Władze komunistyczne coraz pilniej przyglądały się nowemu księdzu  – zaczęły piętrzyć przeszkody. Ksiądz Czesław stał się stałym przymusowym gościem tamtejszej służby bezpieczeństwa, jednak ani nie dał się zastraszyć, ani nie uległ indoktrynacji. Zamieszkał w Kałkowie i mimo szykan i trudności realizował zamierzenia.

 • Ksiądz Czesław Wala. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Ksiądz Czesław Wala. Fot. Piotr Życieński (IPN)


Przed końcem ubiegłego stulecia powstał kompleks obiektów składający się na Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, wzniesione jako wotum dziękczynne za ocalenie Narodu Polskiego od ateizmu z błagalną prośbą o pokój na świecie. Przy wsparciu miejscowych środowisk, a także osób i instytucji, które ksiądz Wala zjednał swoim zapałem, wybudowany został kościół, plebania, hospicjum  – Dom Ludzi Starszych  im. Sue Ryder. Powstała Wioska dla Niepełnosprawnych, eremy – domy rekolekcyjne z widokiem na Święty Krzyż, Dom Pielgrzyma, Dom Jana Pawła II i wiele innych obiektów kultu religijnego. Jednym z ważniejszych miejsc na terenie Sanktuarium jest Golgota. We wzniesionym na kształt średniowiecznego zamczyska obiekcie utworzono 38 kaplic (oratoriów) jako Izby Pamięci Narodowej. Każda kaplica to swoiste muzeum z eksponatami z czasów wojny i powojennymi. Każda ma swojego patrona (Oratorium o. Maksymiliana Marii Kolbego, Powstańców Warszawskich, Ofiar Obozów Zagłady, Radomskiego Protestu Czerwiec '76, ks. Jerzego Popiełuszki i in.). Golgotę odwiedzają liczne pielgrzymki, także z zagranicy.

Ks. Wala był za swoją działaność wielokrotnie nagradzany. W 2009 roku został laureatem Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej, przyznawanej za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989. Otrzymał także m.in. Medal 100-lecia Niepodległości, nadany przez premiera Mateusza Morawieckiego. W 2018 roku został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Ks. infułat Czesław Wala zmarł 31 maja 2020 r. w Rudniku nad Sanem, miał 84 lata.

do góry