Nawigacja

O Czasopiśmie

Tom 14/2021

 • „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, tom 14/2021

SPIS TREŚCI

 • Mariusz Żuławnik
  Słowo wstępne

I. ARCHIWUM

 • Jakub Deka, Agnieszka Dzierżanowska
  Program dokumentacyjny „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945”
 • Tomasz Błaszak
  Kancelaria komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej i wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych w świetle resortowych aktów prawnych

II. ZASÓB ARCHIWALNY

 • Piotr Falkowski
  Wartość źródłowa akt osobowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na przykładzie zespołu archiwalnego KW PZPR w Bydgoszczy
 • Piotr Rybarczyk
  Dywersant (ideologiczny) w rodzinie. Rodzeństwo pisarza i dziennikarza RWE Tadeusza Nowakowskiego (1917–1996) w dokumentach organów bezpieczeństwa PRL
 • Tytus Jaskułowski
  Komparatystyka jako wyzwanie i szansa dla edytora źródeł – projekt wydawniczy Raporty polskie Stasi 1981–1989

III. ARCHIWA NA ŚWIECIE

 • Iwona Drąg-Korga
  Zasób Archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i możliwości jego wykorzystania

IV. HISTORIA

 • Stanisław Koller
  Sprawa Brunona Bystrzyńskiego w świetle dokumentów „operacji polskiej” NKWD NKWD w Gruzji (1937–1938)
 • Aleksander Lasik
  Obsada stanowisk kierowniczych w Sztabie Komendantury niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1942–1945
 • Bogdan Chrzanowski
  Organizacja wywiadu Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na Pomorzu podczas okupacji niemieckiej. Próba analizy
 • Rafał Łatka
  Relacje ks. Tadeusza Dajczera z SB. Przypadek współpracy agenturalnej rozpoczętej z powodu szantażu paszportowego

V. DOKUMENTY

 • Dawid Chomej, Janusz Piwowar
  Wojenne losy małoletniego Henryka Ząbka jako przykład dokumentów przechowywanych w Archiwum IPN, dotyczących osób deportowanych do pracy przymusowej w III Rzeszy
 • Diana Maksimiuk
  Rzeczywistość sowieckich obozów we wspomnieniach Stefana Nowaczka – żołnierza Nowogródzkiego Okręgu AK
 • Krzysztof Tochman
  Misja kuriera i emisariusza „Michała Buki” – kaprala Wiktora Strzeleckiego do Delegatury Rządu na Kraj

VI. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Arkadiusz Meller, Wybory do Sejmu Ustawodawczego na Mazowszu Płockim w 1919 roku, Sofia 2020, ss. 310
  (Grzegorz Gołębiewski)
 • Kilka uwag o książce Stanisławów na dobre i na złe. Wspomnienia i relacje Polaków, wstęp, wybór i oprac. Jarosław Krasnodębski, Warszawa 2020, ss. 264
  (Piotr Olechowski)
 • W imię przyszłości Partii. Procesy o łamanie tzw. praworządności socjalistycznej 1956–1957. Dokumenty, red. Marcin Zaborski, Warszawa 2019, s. 456.
  (Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk)

VII. KRONIKA

 • Anna Włodarczyk-Sętorek
  XX Konferencja naukowa „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków”, Warszawa, 4 grudnia 2020 r.
 • Paweł Zielony
  Konferencja naukowa „Unboxing obrazów. Wpływ archiwów audiowizualnych i fotograficznych na kulturę”. Warszawa, 27 października 2021 r.

WYKAZ SKRÓTOW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH

do góry