Nawigacja

O Czasopiśmie

Tom 13/2020

 • Tom 13/2020
  Tom 13/2020
 • Mariusz Żuławnik
  Słowo wstępne

I. ARCHIWUM

 • Paweł Perzyna
  Zanim powstało Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Refleksje o rozliczaniu przeszłości i traktowaniu akt w Polsce
 • Konrad Wiesław Ślusarski
  Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – doświadczenia w porządkowaniu, opracowywaniu, digitalizacji i upowszechnianiu
 • Lech Graduszewski
  Problemy systematyzacji dokumentacji wewnątrz jednostek archiwalnych na przykładzie akt wojewódzkich organów bezpieczeństwa zgromadzonych w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy
 • Marlena Jabłońska
  System kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji w Polsce. Zarys problematyki i próba systematyzacji

II. ZASÓB ARCHIWALNY

 • Krzysztof Szwagrzyk
  Śmierć na filmowej kliszy. Kadry z egzekucji wysokich funkcjonariuszy III Rzeszy w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej
 • Zbigniew Stanuch
  Wybrane przykłady źródeł do dziejów diecezji szczecińsko-kamieńskiej w zasobie archiwalnym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 • Łukasz Komorowski
  Wybory parlamentarne w 1989 r. w województwie poznańskim w świetle zachowanych akt Służby Bezpieczeństwa

III. HISTORIA

 • Maryna Palijenko, Ihor Sribniak
  Życie codzienne internowanych żołnierzy Armii URL w Kaliszu w latach 1921–1924 (według materiałów z archiwów polskich i ukraińskich)
 • Anatolij Chromow
  Henryk Tarło (1898–1937) – aktor i reżyser Teatru Polskiego w Kijowie, ofiara „operacji polskiej” NKWD
 • Paweł Tomasik
  Działania Milicji Obywatelskiej związane z koncertami zespołu The Rolling Stones w Warszawie 13 kwietnia 1967 r. w świetle dokumentów z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wspomnień i prasy
 • Anna Łosowska
  Marzec 1968 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – przebieg, sankcje i następstwa

IV. DOKUMENTY

 • Igor Baka, Dawid Golik
  „Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej (23 sierpnia – 6 września 1939 r.)
 • Robert Piwko
  „Trzeba przeprowadzić faktyczną czystkę”. Raport z inspekcji przeprowadzonej w Komendzie Wojewódzkiej MO w Kielcach z siedzibą w Sandomierzu w styczniu 1945 r.
 • Piotr Hac
  Czego obawiała się władza? Studium naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych z końca 1980 r. na temat ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce

V. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Polityczne uwarunkowania współczesnej historiografii gruzińskiej w kontekście publikacji pt. Zgromadzenie Konstytucyjne Gruzji: protokoły posiedzeń, t. I–VII, red. Irakli Iakobashvili, Mzia Khositashvili, Emzar Jgerenaia, Tbilisi 2019–2020, ss. 3800
  (Diana Zadura)
 • Polonaises aux champs. Lettres de femmes immigrées dans les campagnes françasises (1930–1935), Sylvie Aprile, Maryla Laurent, Janine Ponty (dir), Elżbieta Łątka, Monika Salmon-Siama, Paris 2015, ss. 281
  (Aneta Nisiobęcka)
 • Arūnas Bubnys, Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais: Lenkų pogrindis 1939–1945, Wilno 2015, ss. 536
  (Margarita Chilińska)
 • Oscar Szerkus, Die Sondergerichtsbarkeit des Polnischen Untergrundstaates, Berlin 2019, ss. 469
  (Konrad Graczyk)
 • Kilka refleksji o biografistyce na marginesie publikacji Kazimierza Przybysza Z gazetą przez życie. Zygmunt Augustyński 1890–1959, Warszawa 2019, ss. 227
  (Anna Szustek)

VI. KRONIKA

 • Delegacja Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej na festiwalu historycznym Defend Fife, Dunfermline, 3–4 sierpnia 2019 r.
  (Grzegorz Trzyna)
 • Konferencja „Fort III Pomiechówek – przywracanie pamięci o ofiarach niemieckiego terroru”, Pomiechówek, 28 września 2019 r.
  (Dorota Grzechocińska)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych”, Warszawa, 28 października 2019 r.
  (Artur Cieślik)
 • Sympozjum naukowe „Problemy funkcji archiwów”, Toruń, 7–8 listopada 2019 r.
  (Michał Kopczyński)
 • Uroczystość przekazania obrączki ślubnej należącej do byłego więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Neuengamme, Warszawa, 2 lipca 2020 r.
  (Iwona Śliwowska)

VII. IN MEMORIAM

 • Andrzej Tomasz Filipek (1951–2020)

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH

do góry