Nawigacja

Uroczystości

Krzyż Wolności i Solidarności dla Ryszarda Macherskiego – Włoszczowa, 2 października

W imieniu Prezydenta RP, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał wręczył 2 października 2018 r. Krzyż Wolności i Solidarności Ryszardowi Macherskiemu. Uroczystość odbyła się we Włoszczowie w woj. świętokrzyskim.

Krzyż Wolności i Solidarności, nawiązujący symboliką do przedwojennego Krzyża Niepodległości, nadawany jest przez Prezydenta RP za zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL.

Ryszard Macherski był współzałożycielem i działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidulanych od 1982 do 1989 r. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Włoszczowy. Uczestniczył w strajku młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w obronie krzyży w 1984 r. W roku 1989 był uczestnikiem pogotowia strajkowego w Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej i Montażu Budownictwa Rolniczego we Włoszczowie. Za udział w strajku został zwolniony z pracy.

do góry