Nawigacja

Uroczystości

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji demokratycznej – Łódź, 27 września 2018

W dniu 27 września 2018 r. w sali konferencyjnej Instytutu Europejskiego w Łodzi odbyła się uroczysta gala wręczenia odznaczeń państwowych Krzyż Wolności i Solidarności.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Krzyże Wolności i Solidarności wręczono 42. działaczom opozycji demokratycznej, w tym dwa przekazano pośmiertnie na ręce członków rodziny.

Lista odznaczonych:

 • Jan Zygmunt Bareła
 • Bożena Katarzyna Bednarek-Tworkiewicz
 • Mieczysław Mirosław Bednarski
 • Leszek Józef Bierła
 • Michał Józef Ciesielski 
 • Andrzej Kazimierz Ciupa
 • Bronisław Czarnuch
 • Mieczysław Czyż
 • Maria Barbara Filipowicz
 • Janina Gaj
 • Andrzej Ganicz
 • Henryk Garusiński
 • Zofia Grabowska
 • Barbara Danuta Gruszczyńska
 • Marek Andrzej Gwoździński
 • Stanisław Jaksa
 • Irena Jastrzębska
 • Jacek Eugeniusz Klinkiewicz
 • Ryszard Łańduch
 • Marian Michał Łazuch
 • Jadwiga Mirosława Maćczak
 • Wojciech Matusiak
 • Małgorzata Stefania Matynia-Budkowska
 • Jerzy Ryszard Morka
 • Krzysztof Oskiera
 • Stanisław Pinkowski
 • Andrzej Jan Półrola
 • Krzysztof Andrzej Protz
 • Radosław Stanisław Purgał
 • Anna Saciuk-Gąsowska
 • Bogdan Skupiński
 • Jerzy Stanisław Sówka
 • Jan Stankiewicz
 • Bogdan Stasiak
 • Leokadia Teresa Stolarczyk
 • Andrzej Tarnecki
 • Stanisław Włodzimierz Trzeciak
 • Marek Krzysztof Węgrzyn
 • Andrzej Maciej Woźnicki
 • Edward Marian Żelazko

pośmiertnie:

 • Ryszard Franciszek Kosmala
 • Mieczysław Malczyk (nie odebrany)
 • Tadeusz Smucerowicz

Galę uświetnił występ Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej 5 sierpnia 2010 r., równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnych tradycji nawiązuje. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

foto: Marzena Kumosińska

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. umieszczenia na stronie internetowej i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych Instytutu - w przypadku wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych, w tym wizerunku, zebranych podczas procedury o nadanie odznaczenia państwowego - Krzyż Wolności i Solidarności
 2. umieszczenia na stronie internetowej i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych Instytutu - w przypadku wyrażenia zgody na publikacje danych osobowych, w tym wizerunku, w celu zamieszczenia relacji z uroczystości wręczania odznaczenia państwowego - Krzyż Wolności i Solidarności

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. l lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. l) - dalej RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie , adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne , fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności , poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,

adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581-85-11.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po wycofaniu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony' Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

do góry