Nawigacja

Uroczystości

Uroczyste uhonorowanie zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznej

25 stycznia 2024 r. Tomaszowi Truskawie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej order – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczenie – Krzyż Wolności i Solidarności wręczył zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski. Ceremonia odbyła się w Warszawie w miejscu zamieszkania Odznaczonego.

Tomasz Truskawa, ur. w 1965 r. w Bydgoszczy

Aktywnie zaangażował się w działalność niezależnych organizacji młodzieżowych w Bydgoszczy, w latach 1979–1983 był członkiem Konfederacji Niezależnej Młodzieży Polskiej, a w latach 1981–1983 Związku Młodzieży Demokratycznej. W 1981 r. brał udział w kolportażu wydawnictw Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy oraz rozpowszechniał druki sygnowane przez Regionalny Komitet Obrony Więzionych za Przekonania tamże. Po 13 grudnia 1981 r. brał udział w organizacji manifestacji i akcji ulotkowych.

W 1983 podjął studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i przeniósł się do stolicy. W 1984 r. był jednym ze współzałożycieli Grupy Politycznej Robotnik i członkiem redakcji wydawanego przez nią pisma „Robotnik”. W ramach Grupy organizował działalność wydawniczą i poligraficzną.

W latach 1986–1989 był także zaangażowany w druk bezdebitowych pism z innych ośrodków opozycyjnych i zakładów pracy m.in. pism „Robotnik Pomorza Zachodniego”, „Biuletyn Informacyjny PPS”, „Gazety Jastrzębskiej”, „Iskry” z Lublina, pism „Fala” z Siedlec i „Barykada” z Pionek. W 1986 r. współorganizował podziemne Wydawnictwo im. Olofa Palme. Brał czynny udział w kolportażu na terenie kraju, organizacji nielegalnej poligrafii oraz szkoleniu drukarzy. Ponadto redagował i wydawał podziemne pismo „Warszawianka”.

15 listopada 1987 r. uczestniczył w zjeździe założycielskim w Warszawie, na którym reaktywowano działalność Polskiej Partii Socjalistycznej. Po rozłamie we władzach partii w lutym 1988 r., prowadził aktywną działalność w ramach frakcji PPS–Rewolucja Demokratyczna. W latach 1987–1989 był członkiem Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.

1 maja 1988 r. został zatrzymany w Warszawie wraz z Piotrem Ikonowiczem podczas przenoszenia przeznaczonych do kolportażu kilkuset egzemplarzy pisma „Robotnik – Centralne Pismo PPS”, za co 2 maja 1988 r. został ukarany grzywną przez Kolegium przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście (w trybie przyspieszonym).

Od 1988 r. był członkiem Komisji Wydziałowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W ramach tej struktury współzakładał, redagował, drukował i kolportował podziemne pisma „Czekista”. Oprócz działalności poligraficzno-wydawniczej brał aktywny udział we wszelkiego rodzaju wiecach i manifestacjach ulicznych na terenie Warszawy. Był również zaangażowany w działania Ruchu Wolność i Pokój, w ramach którego organizował manifestacje i działalność wydawniczą WiP.

W latach 1981–1982 oraz 1986–1989 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

do góry