Nawigacja

Uroczystości

Pośmiertne odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności - Duszniki-Zdrój, 7 listopada 2023

Dr hab. Kamil Dworaczek, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczył dziś pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności pana Jerzego Glińskiego. Uroczystość odbyła się w Dusznikach-Zdroju, a medal odebrała pani Barbara Glińska, wdowa po Jerzym Glińskim.

Na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej oraz zgodnie z oświadczeniami świadków ustalono, że Pan Jerzy Gliński w latach 1981-1989 był członkiem NSZZ „Solidarność”. Jako pracownik Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Dusznikach-Zdroju brał udział w strajkach (razem z żoną) w lipcu 1980 r. oraz grudniu 1981 r. na terenie tychże zakładów. W 1984 r. był aktywnym członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Pan Jerzy Gliński zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie zakładu pracy oraz regionie, przywoził materiały z Wrocławia i Wałbrzycha. Współpracował z działaczami Tajnej Organizacji Robotniczego Oporu na terenie Dusznik-Zdroju (m. in. ze Stanisławem Wesołowskim). W jego prywatnym mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy NSZZ „Solidarność”. W związku z prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW Wałbrzych śledztwem w sprawie produkcji i kolportażu nielegalnych ulotek na terenie Dusznik–Zdroju, Pan Jerzy Gliński został tymczasowo aresztowany 13 czerwca 1984 r., następnie zwolniony 25 lipca 1984 r. na mocy ustawy o amnestii. W latach 1981-1989 Pan Jerzy Gliński był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Po uroczystości dr hab. Kamil Dworaczek, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem poświęconym pierwszemu strajkowi w lecie 1980 r. w dawnym województwie wałbrzyskim przy Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Polmo”.

do góry