Nawigacja

Uroczystości

„Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022

15 osób, w tym trzy pośmiertnie, uhonorowanych zostało Krzyżami Wolności i Solidarności. Wręczenia odznaczeń, podczas uroczystości w Teatrze Starym w Bolesławcu, dokonał zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.

Uroczystość poprowadził dr Kamil Dworaczek, dyrektor  Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, który przywitał zaproszonych gości. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego bolesławieckiej Solidarności i wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego odbyło się wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności. Wręczenia dokonał zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, który w swoim przemówieniu podkreślał, że Polska nie zapomina o swoich bohaterach:

- Honorując dzisiaj panie i panów Krzyżami – Polska mówi dziękuję. Dziękuję za Waszą postawę sprzed lat, za Wasze zaangażowanie, za Waszą walkę o niepodległą Rzeczpospolitą. Gratulując państwu przyznanego odznaczenia państwowego – chciałbym życzyć, żeby zawsze – tak jak dzisiaj podczas tej uroczystej chwili ten krzyż był powodem do dumy. Dumy z dobrze spełnionego obowiązku wobec Polski i był symbolem, że Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą. O tych, którzy o nią walczą.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku, przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Pierwowzorem Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

W imieniu odznaczonych – bolesławieckich byłych działaczy opozycji antykomunistycznej głos zabrał Bogusław Frydrych:

- Ile osób, tyle historii życiowych, wspaniałych i tragicznych w walce z systemem komunistycznym. Mimo różnicy wieku, każdy z nas chciał zawsze w wolnej i niepodległej Polski. Wszystkie nasze działania nastawione były na jeden cel (…) Ale nie mielibyśmy tej świadomości tych przekonań, gdyby nie wychowanie, jakie otrzymaliśmy w domu i w kościele czy szkole. Wielu z nas czerpało niezakłamaną historię o Polsce od swoich rodziców, duchownych i co niektórych nauczycieli (…) Jestem pewien, że u każdego z nas były przekonanie, że robimy coś ważnego dla siebie, rodaków i kolejnych pokoleń. Nikt nas za to nie oczekiwał żadnej zapłaty.

Uroczystość zakończyła część artystyczna, a także złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Solidarności w Bolesławcu.

 

Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczeni zostali:

Pan Mieczysław Jerzy Szczurek

Pan Mieczysław Cacuba

Pan Bogumił Chodała

Pan Stanisław Piotr Filipek

Pan Bogusław Frydrych

Pan Janusz Jędzierowski

Pani Helena Kozdra

Pan Adam Krajewski

Pan Zygmunt Maczkowiak

Pan Wiesław Ogrodnik

Pan Ryszard Ratajczak

Pan Bogdan Szczepan Razik

 

Pośmiertnie:

Pan Zdzisław Chalewicz

Pan Adam Dziedziczak

Pan Mirosław Kochanowski

 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
 • „Polska zawsze pamięta o tych, którzy jej służą” – Bolesławiec, 16 listopada 2022
do góry