Nawigacja

Uroczystości

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Opalenica, 7 listopada 2022

Krzyż Wolności i Solidarności jest wyrazem wdzięczności państwa polskiego dla tych wszystkich, którzy swoimi działaniami w latach 1956–1989 przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości po półwieczu zniewolenia i zależności od Związku Sowieckiego. Podczas uroczystości wręczony został także medal „Reipublicae Memoriae Meritum”.

7 listopada 2022 odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej. W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Odznaczone zostały 4 osoby: Jacek Kubiak, Krzysztof Nowak oraz Bogdan i Maria Walerych, którym przyznano odznaczenia pośmiertne.

Następnie dr Karol Nawrocki wręczył medal „Reipublicae Memoriae Meritum” Januszowi Pałubickiemu. To honorowe wyróżnienie jest przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej osobom działającym na rzecz trwałego upamiętniania wydarzeń i postaci z historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wspierającym IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. 

 

Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności:

 

Jacek Kubiak

W latach 1977–1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR. Współzałożyciel SKS w Poznaniu, współorganizator działalności wydawniczej, autor, redaktor, drukarz ulotek i wydawnictw SKS, współautor i współwydawca opracowania „Uwagi o sytuacji szkolnictwa wyższego'”. Organizator sprzętu i materiałów poligraficznych oraz zbiórek pieniędzy dla represjonowanych i ich rodzin.

We wrześniu 1980 uczestnik powołania MKZ Wielkopolska (pierwsza siedziba MKZ znajdowała się w jego mieszkaniu); od 1981 r. w „Solidarności”. Współzałożyciel, następnie przewodniczący KZ NZS na UAM, podczas strajku w lutym 1981 r. przewodniczący KS na UAM.

Uhonorowany przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nagrodą „Świadek Historii”.

 

Krzysztof Nowak

W latach 70., jako uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim, uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez księdza Witolda Andrzejewskiego. Był też członkiem Koła Towarzystwa Przyjaciół Historii, które wydawało pismo o treści antykomunistycznej.

Od lipca 1979 r. był członkiem Ruchu Młodej Polski. Pełnił kierownicze funkcje w organizacji. W listopadzie i grudniu 1981 r. w uczestniczył w strajkach studenckich. Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, z którego został zwolniony 9 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność utrzymywał kontakty z osobami znanymi z działalności opozycyjnej.

 

Bogdan Michał Walerych (1932–2017)

Od grudnia 1981 r. działał w ośrodku pomocy prześladowanym z powodów politycznych przy kościele o.o. Dominikanów w Poznaniu. Pomagał w prowadzeniu działalności charytatywnej na rzecz osób internowanych. Przyjmował, sortował i rozdzielał paczki napływające z Europy Zachodniej dla internowanych i ich rodzin, a następnie dostarczał je osobom osadzonym w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Wraz z żoną Marią prowadził kartotekę osób internowanych, a także listę funkcjonariuszy SB i służby więziennej, którzy mieli jakikolwiek kontakt z osobami internowanymi. Brał udział w mszach za Ojczyznę odprawianych w poznańskich kościołach

 

Maria Aleksandra Walerych (1936–2021)

Od grudnia 1981 r. działała w ośrodku pomocy prześladowanym z powodów politycznych przy kościele o.o. Dominikanów w Poznaniu. Razem z mężem należała do grona osób świeckich, które uczestniczyły w przyjmowaniu, sortowaniu i rozdzielaniu paczek napływających z krajów kapitalistycznych dla internowanych i ich rodzin, a następnie przewoziła paczki dla internowanych do Ośrodka Odosobnienia w Gębarzewie. Wspólnie zbierali też informacje od zwolnionych z internowania na temat funkcjonariuszy SB i służby więziennej, którzy mieli kontakt z osadzonymi. Dodatkowo prowadzili kartotekę osób internowanych. Tak jak mąż, brała udział w mszach za Ojczyznę odprawianych w poznańskich kościołach.

 

Odznaczony medalem „Reipublicae Memoriae Meritum”

 

Janusz Pałubicki

Od września 1980 r. w „Solidarności”. Był członkiem Komitetu Założycielskiego na UAM; od października 1980 r. członek Komitetu Organizacyjnego przy MKZ Wielkopolska inicjującego i wspierającego powstawanie zakładowych struktur „Solidarności” w woj. Poznańskim.

Od listopada 1980 r. w Prezydium MKZ, w lipcu 1981 r. był delegatem na I WZD Regionu Wielkopolska, sekretarz ZR. Autor części ideowej (poza ekonomiczną) programu przedstawionego na Zjeździe. Autor w „Serwisie Informacyjnym KZ NSZZ «Solidarność» UAM” i pismach MKZ/ZR: „Solidarność Wielkopolski”, „Obserwator Wielkopolski”.

13 XII 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, 8 marca 1982 r. zwolniony ze względu na stan zdrowia. 28 lipca 1982 r. zostaje przewodniczącym Konspiracyjnego ZR Wielkopolska „Solidarność”. Od sierpnia 1982 TZR.

W październiku 1982 r.  zwolniony z pracy na UAM.  28 grudnia  r. 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu,. 10 października 1983 r.  skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 4 lata więzienia, zmniejszonym do 2 lat na mocy amnestii z 1 VII 1983; osadzony w ZK w Strzelinie – od 5 XII 1983 uczestnik głodówki (104 dni) o status więźnia politycznego.  5 czerwca 1984 r. zwolniony warunkowo ze względu na stan zdrowia. Po wyjściu na wolność ponownie zostaje przewodniczącym TZR.

Od XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „Solidarności” L. Wałęsie. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu; członek KO „Solidarność” w Poznaniu. przywrócony do pracy na UAM. 1990–1997 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska,.

W latach 1997–2001 poseł RP z listy AWS; minister koordynator służb specjalnych w rządzie Jerzego Buzka.

Inicjator utworzenia Instytutu Pamięci Narodowej, brał udział w pracach nad ustawą o IPN.

W 1996 założyciel, następnie przewodniczący Zarządu Fundacji Wielkopolskie Archiwum Solidarności, Uhonorowany przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nagrodą „Świadek Historii”.

 

do góry