Nawigacja

Uroczystości

Najwyższy czas oddać hołd niekwestionowanym bohaterom – działaczom Solidarności Walczącej – Krzyże Wolności i Solidarności we Wrocławiu

Wrocławska uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom Solidarności Walczącej była punktem kulminacyjnym obchodów 40. rocznicy powstania organizacji.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma. Wśród gosci znaleźli się m.in. premier Mateusz Morawiecki, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur. Ceremonia odbyła się w sobotę 11 czerwca 2022 r. w siedzibie NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk we Wrocławiu, przy pl. Solidarności.

Podczas uroczystości wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma przypomniał, że Solidarność Walcząca, kierowana przez Kornela Morawieckiego, była znienawidzona i szczególnie zaciekle zwalczana przez władze Polski „ludowej”. Służba Bezpieczeństwa nazywała ją w 1986 r. „organizacją o programie ekstremistycznym, zdecydowanie antykomunistycznym”. Przywołując słowa prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego, dr Szpytma zwrócił uwagę, że „te epitety to w istocie niezamierzona pochwała ludzi, którzy z czerwoną dyktaturą nie zamierzali iść na kompromisy. Oni nie chcieli reformować gnijącego systemu. Mieli ambicję go obalić – i odbudować prawdziwie wolną Polskę”.

W tamtym czasie tylko nieliczni, także wśród działaczy „Solidarności”, spodziewali się rychłego upadku PRL i Związku Sowieckiego – mówił dr Szpytma – a więc mogli oczekiwać raczej nie szybkiego odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości, a wraz z nią swobody działalności i wyrazów uznania za walkę o te wartości, ale internowań, aresztowań, więzień, szykan, pobić, a jak pokazuje przykład bł. ks. Jerzego czy Piotra Bartoszcze, skutkiem tej aktywności mogła być nawet śmierć z ręki komunistycznych siepaczy.

Dziękując uhonorowanym działaczom SW, a także ich rodzinom i bliskim, za odwagę i oddanie w walce o wolną Polskę, wiceprezes IPN jeszcze raz odwołał się do cytowanego tekstu dr. Nawrockiego: „Historia SW to wielotysięczne demonstracje uliczne, spektakularne akcje – ale także poważny dorobek programowy. Rzeczpospolita Solidarna, którą postulował Kornel Morawiecki, to wizja bliska choćby późniejszej idei Polski solidarnej Lecha Kaczyńskiego – aktualna także i teraz”. – Dziś, w czwartej dekadzie wolnej Polski, najwyższy czas oddać hołd niekwestionowanym bohaterom. Wam! –  zakończył dr Szpytma, zwracając się do uhonorowanych i wszystkich działaczy SW.

Osobistą refleksją podzielił się z zebranymi premier Mateusz Morawiecki, podkreślając, że Solidarność Walcząca wydobywała z ludzi w nią zaangażowanych to, co najlepsze, usprawniała do mądrego myślenia i równoczesnego działania. Przypomniał, że organizacji przyświecały trzy idee: Polska niepodległa, Rzeczpospolita solidarna, a więc sprawiedliwa, oparta na wartościach chrześcijańskich, lecz nie wyłącznie konserwatywna, oraz Rzeczpospolita promująca wspólnotę interesów państw nas otaczających. Zaznaczył, że wszystkie te idee, a zwłaszcza trzecia są dziś bardzo aktualne. – Dziś żyjemy w szczególnym czasie. Czasie, który wyznacza wojna tocząca się na Ukrainie. To decydujący moment w historii świata, a na pewno decydującym momentem w historii Europy i Polski – mówił szef rządu.

Krzyżem Wolności i Solidarności zostali odznaczeni:

 • Pan Krzysztof Bieżuński
 • Pan Jarosław Broda
 • Pan Marian Cieślikowski
 • Pani Dorota Dejneka
 • Pani Małgorzata Jaśkiewicz
 • Pan Tadeusz Kuranda
 • Pan Robert Maurer
 • Pani Anna Michalczyk
 • Pani Anna Morawiecka
 • Pan Wojciech Myślecki
 • Pan Mariusz Sokołowski
 • Pan Jarosław Twardowski
 • Pan Arkadiusz Urban
 • Pani Izabella Wawrzeń

►DO POBRANIA: Biogramy osób odznaczonych

Bezpośrednio po uroczystości delegacje władz państwowych i samorządowych oraz wiceprezes IPN wraz z kombatantami Solidarności Walczącej złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Kornela Morawieckiego na skwerze jego imienia tuż obok pl. Solidarności, z udziałem warty honorowej Wojska Polskiego. Zebrani wysłuchali nagrania z przemówieniem Kornela Morawieckiego z 12 listopada 2015 r., które wygłosił jako marszałek senior podczas pierwszego posiedzenie Sejmu VIII kadencji

***

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku, przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Solidarność Walcząca powstała we Wrocławiu w 1982 roku i w krótkim czasie swoją działalnością objęła większość regionów Polski. Dążyła do obalenia komunizmu i pełnej niepodległości Polaków oraz innych narodów po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Jej działacze zwalczali komunistyczną propagandę oraz przywracali do społecznego obiegu prawdziwe informacje historyczne nadając nielegalne audycje radiowe, drukując w podziemiu książki i prasę, a także organizując demonstracje i akcje protestacyjne. Liderem Solidarności Walczącej był Kornel Morawiecki, działacz niepodległościowy, w 2015 r. marszałek senior Sejmu, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Solidarność Walcząca posiadała własne służby kontrwywiadu dbającego o bezpieczeństwo pracy antykomunistycznego podziemia. Wspierała cele NSZZ „Solidarność”, ale nie korzystała z zasobów związku ani przeznaczonej dla niego pomocy zagranicznej. Organizacja nawiązywała do tradycji Armii Krajowej, miała podobną przysięgę i własny sztandar. Jej hasło brzmiało „Wolni i Solidarni”, a logo przedstawiało litery „S” i „W” ułożone w znak kotwicy – symbol nadziei i wierności tradycji Polski Walczącej. Wstępujący do Solidarności Walczącej składali przysięgę: „Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas – a jeśli zajdzie potrzeba – swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami. Przysięgam rozwijać idee naszego Ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania” (więcej na portalu przystanekhistoria.pl)

►DO POBRANIA: „Najodważniejsi z odważnych” – ogólnopolski dodatek prasowy poświęcony Solidarności Walczącej

do góry