Nawigacja

Uroczystości

Waldemar Żurawicki został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności w Katowicach, 27 września 2022

27 września 2022 r. w Oddziale IPN w Katowicach Waldemar Żurawicki został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia dokonał dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Waldemar Żurawicki brał udział w tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w KWK „Rozbark” w Bytomiu, gdzie od stycznia 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zakładowej Komisji Związkowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz innymi działaczami sporządził ok. 600 ulotek o treściach antypaństwowych, celem ich rozpowszechnienia. Waldemar Żurawicki był jednym z organizatorów strajku na KWK „Rozbark” w Bytomiu 14 grudnia 1981 r., w wyniku którego został aresztowany 15 grudnia 1981 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Bytomiu. Następnie wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 11 stycznia 1982 r. Waldemar Żurawicki został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu 22 lutego 1982 r., ww. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i  2 lata pozbawienia praw publicznych. W wyniku starań obrońcy Pana Waldemara Żurawickiego, który 24 czerwca 1982 r., złożył wniosek o wydanie wyroku orzekającego karę łączną w ww. sprawach, Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej Katowicach wydał 8 lipca 1982 r. wyrok łączny – karę 3 lat pozbawienia wolności (liczoną od dnia 14 grudnia 1981 r.) i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Waldemar Żurawicki przebywał  w następujących ośrodkach internowania: w Areszcie Śledczym w Bytomiu (24 grudnia 1981 r.– 12 marca 1982 r.), Zakładzie Karnym w Raciborzu (12 marca – 11 czerwca 1982 r.), Zakładzie Karnym we Wrocławiu (11 czerwca 1982 r. – 3 marca 1983 r.) oraz w Zakładzie Karnym w Strzelinie (3 – 19 marca 1983 r.). Rada Państwa skorzystała z „prawa łaski” i w wydanej 7 marca 1983 r. uchwale zarządziła warunkowe zwolnienie ww. z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, wyznaczając okresu próby na 3 lata. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 19 marca 1983 r., darowano Waldemarowi Żurawickiemu w całości karę 2 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych,  wyznaczoną wyrokiem z 11 stycznia 1982 r., oraz karę 3 lat pozbawienia wolności i 3 lat pozbawienia praw publicznych – wyrok z 22 lutego 1982 r.; skrócono również okres próby do 31 grudnia 1985 r. Po opuszczeniu ośrodka internowania Waldemar Żurawicki został zwolniony z pracy w KWK „Rozbark” w Bytomiu i rozpoczął starania o uzyskanie zgody na wyjazd stały wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych, a którą uzyskał w dniu 23 czerwca 1983 r. Należy zaznaczyć, iż Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa w Warszawie w wydanych wyrokach (kolejno) z 2 i 16 czerwca 1992 r., uchylił wyroki Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 1982 r. i 11 stycznia 1982 r., uniewinniając tym samym Waldemara Żurawickiego od przypisywanych mu przestępstw.

 

do góry