Nawigacja

Uroczystości

Krzyż Wolności i Solidarności dla Janusza Laty – Lublin, 8 sierpnia 2022

Krzyż Wolności i Solidarności z rąk zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztofa Szwagrzyka odebrał Janusz Lato, działacz „Solidarności” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie

  • Krzyż Wolności i Solidarności dla Janusza Laty – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. IPN Lublin
    Krzyż Wolności i Solidarności dla Janusza Laty – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. IPN Lublin

Ze względu na stan zdrowia uhonorowanego uroczyste wręczenie odznaczenia w imieniu Prezydenta RP odbyło się na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Janusz Lato urodził się w 1952 r. w Lublinie. W 1969 r. ukończył ZSZ przy lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych, tam też dalej uczył się zawodu oraz pracował.

Od września 1980 r. aktywnie działał w NSZZ „Solidarność” w FSC w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w FSC jako członek straży strajkowej. W latach 1982–1989 był współzałożycielem i członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej w swoim zakładzie pracy, przewodniczył Komisji Wydziałowej na Wydziale Montażu. 

Kolportował podziemne wydawnictwa, m.in. pisma „Informator »Solidarność«. Region Środkowo-Wschodni”, „Solidarność Nauczycielska”, Tygodnik Mazowsze”, „SW Lublin”. W 1982 r. wraz z Piotrem Dudziakiem i Leszkiem Góreckim założył podziemne pismo „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« FSC Lublin”, do 1983 r. był jego redaktorem, a do 1986 – autorem i organizatorem lokali do druku, m.in. udostępniał własne mieszkanie. W latach 1982–1989 angażował się w akcje „Wakacje z Bogiem” przy Tymczasowym Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego „S”, polegające na organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci związkowców. 27 i 31 sierpnia 1988 współorganizował w FSC strajk solidarnościowy ze strajkującymi w kraju.

(Na podst. biogramu w Encyklopedii Solidarności)
do góry