Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności: Stargard – 22 października 2021 i Międzyrzecz – 25 października 2021

22 października 2021 r. w Stargardzie dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie uroczyście wręczył Krzyż Wolności i Solidarności Henrykowi Turale. Natomiast 25 października 2021 r. w Międzyrzeczu odznaczenie odebrał Zenon Werner.

  • Krzyż Wolności i Solidarności

O Henryku Turale

Pan Henryk Turała prowadził działalność opozycyjną w latach osiemdziesiątych XX w. Był współtwórcą NSZZ „Solidarność” przy stargardzkich Zakładach Przekładni „Bumar-Waryński”, a także działaczem na rzecz swobód obywatelskich. Po 13.12.1981 r. nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Publicznie krytykował wprowadzenie stanu wojennego oraz kwestionował politykę władz PRL. W dniu 17.12.1981 r. zainicjował przerwę w pracy, by uczcić rocznicę wydarzeń Grudnia ’70. Decyzją z dnia 11.05.1982 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Z internowania został zwolniony 24.07.1982 r. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną do 1986 r. pozostawał pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa.

O Zenonie Wernerze

Pan Zenon Werner, będąc pracownikiem Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Międzyrzeczu, aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzów Wlkp. Był wówczas etatowym przewodniczącym filii Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Międzyrzeczu oraz członkiem prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. Po wprowadzeniu stanu wojennego, dnia 13.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji  nr 114/81 z dnia 12.12.1981 r. Początkowo osadzony w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., następnie od 07.01.1982 r. w Zakładzie Karnym w Głogowie. W dniu 12.03.1982 r. został zwolniony z internowania na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 39/82. Za udział w manifestacji antykomunistycznej w dniu 06.09.1987 r. w Międzyrzeczu, Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń w Międzyrzeczu dniu 01.10.1987 r. orzekło względem p. Wernera karę grzywny w wysokości 40 tys. zł., (art. 52 par. 1 pkt 1 kw). Rozpoznając odwołanie Zenona Wernera, orzeczeniem z dnia 4.11.1987 r. Kolegium II Instancji złagodziło wysokość kary grzywny do wysokości 25 tys. zł. Jako osoba podejrzana o działalność antykomunistyczną, od 10.10.1980 r. do 18.12.1984 r. p. Zenon Werner objęty był kontrolą operacyjną przez gorzowską Służbę Bezpieczeństwa.

 

Krzyż Wolności i Solidarności nadawany jest działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 przez Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL.

do góry