Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczowi opozycji – Wrocław, 12 października 2021

We wtorek 12 października w siedzibie Oddziału IPN we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Janowi Pełce Krzyża Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Paweł Rozdżestwieński.

Jan Pełka przed wprowadzeniem stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Świdnicy. Był członkiem nieformalnej grupy antysocjalistycznej Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”.

14 grudnia 1981 r. w związku z posiadaniem ulotek nawołujących do strajków został zatrzymany przez SB i internowany. Od 20 grudnia 1981 r. do 23 stycznia 1982 r. był tymczasowo aresztowany i przebywał w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu. 22 stycznia 1982 r. postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu został uniewinniony. Po wniesieniu rewizji przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu sprawa była ponownie rozpatrywana. Postępowanie zostało ostatecznie umorzone 29 lipca 1983 r. na mocy ustawy o amnestii.

Jan Pełka kontynuował działalność w podziemiu, był kilkukrotnie przesłuchiwany oraz zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa na 48 godzin. W roku 1983 wraz z rodziną wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Krzyż Wolności i Solidarności przyznany przez Prezydenta RP jest znakiem wdzięczności państwa polskiego za zmagania z systemem komunistycznym przed 1989 rokiem.
  • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczowi opozycji Janowi Pełce
    Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczowi opozycji Janowi Pełce
  • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczowi opozycji Janowi Pełce
    Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczowi opozycji Janowi Pełce
  • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczowi opozycji Janowi Pełce
    Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności działaczowi opozycji Janowi Pełce
do góry