Nawigacja

Uroczystości

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Wrocław, 3 lutego 2014

3 lutego br. w nowej siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, przy pl. Strzeleckim 25, odbyła się uroczystość, podczas której prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński odznaczył w imieniu Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności działaczy Solidarności i antypeerelowskiej opozycji. Wśród odznaczonych byli:

1. Jerzy Dereń
W latach 80. był działaczem NSZZ „Solidarność"  w Zakładzie Maszyn Ceramicznych i Kamionki w Ziębicach. internowany w okresie 04.09.1982 – 16.10.1982 r., osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Po zwolnieniu z internowania, poprzez szykany w miejscu pracy – zmuszony do zwolnienia.

2. Wiesław Modzelewski
W latach 80. jako pracownik Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej „Mera – Pafal" w Świdnicy był etatowym członkiem NSZZ „Solidarność" Regionu Dolny Śląsk, przewodniczącym  Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego Ziemi Świdnickiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego do 1984 r. współtworzył Tymczasową Komisję Ziemi Świdnickiej oraz komitet Pomocy Represjonowanym przy parafii śś. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Internowany i pomiędzy 9.05. a 10.07.1982 r., przebywał w ośrodku odosobnienia w Głogowie. Tam uczestniczył w 4-dniowej głodówce, wydawał znaczki solidarnościowe, koperty okolicznościowe i pieczątki. Był współzałożycielem, redaktorem i drukarzem podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Świdnickiej", a także pism: „Z Rąk do Rąk", „Nasz Głos", „Wolny ZWAP-owiec". Dodatkowo organizował i koordynował sieć kolportażu podziemnych pism oraz książek, ulotek kaset video. Organizował manifestacje oraz prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych w Świdnicy. W ramach represji dodatkowo został powołany do odbycia służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Wędrzynie (5.11.1982 r. – 3.02.1983). Skierowano go do 4. Brygady Saperów w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie był skoszarowany a następnie – jako saper pontonier –  wysłany na poligon w Wędrzynie. Poddany inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa do 1985 r.

3. Zbigniew Rupnicki
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność", organizator posolidarnościowego strajku 15.12.1981 r. w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki  Energetycznej we Wrocławiu. Za działalność  w zakonspirowanej grupie byłych działaczy „Solidarności" i kolportaż pomiędzy Regionalnym Komitetem Strajkowym a zakładem pracy został 14.04.1982 r. zatrzymany, a następnie internowany 16.04.1982 r. Umieszczono go w ośrodku odosobnienia w Nysie, skąd został zwolniony 8.06.1982 r.

4. Zygmunt Wałęsa
Od 1980 r. jako pracownik PKP był współtwórcą i aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność" na terenie Wałbrzycha, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej „S". Za tę działalność był internowany:  14.12.1981–19.03.1982 r. i osadzony w ośrodku odosobnienia w Świdnicy, następnie  Kamiennej Górze. Po zwolnieniu z internowania brał udział w nielegalnych zebraniach członków podziemnej „Solidarności", zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, uczestniczył w pielgrzymkach i mszach za ojczyznę. W okresie pomiędzy 1985 a 1988 był zatrzymywany, nękany rozmowami ostrzegawczymi i rewizjami osobistymi.

W uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Dolnośląski – Aleksander Marek Skorupa, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Paweł Aszkiełowicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Dolny Śląsk – Kazimierz Kimso, a także Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz. Na zaproszenie odpowiedzieli także przedstawiciele instytucji i ośrodków naukowych, z którymi współpracuje Instytut Pamięci Narodowej.

* * *

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Do tej pory Medal otrzymało ponad siedmiuset działaczy. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

do góry