Nawigacja

Uroczystości

Jan Piotr Łużny pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności – Katowice, 6 września 2019

6 września 2019 r. w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności Jan Piotr Łużny. Odznaczenie, na ręce Haliny Łużny, wręczył dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Jan Piotr Łużny w latach 1981-83 był aktywnym działaczem związkowym. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność“ przy Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie“ w Tarnowskich Górach. Był członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Został wybrany na I  Krajowy Zjazd  Delegatów NSZZ „Solidarność“.

Internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 11 grudnia 1982 r. Przebywał w Zakładzie Karnym w  Strzebielinku, w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu oraz w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach.

Członek Konfederacji Polski Niepodległej. Zaangażowany w kolportaż czasopism bezdebitowych i organizację uroczystości o charakterze antypaństwowym. W maju 1983 r. opuścił kraj udając się wraz z rodziną na wyjazd emigracyjny do USA.

***

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 r. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

do góry