Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w sprawie powołania nowego dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie

Z dniem 1 stycznia 2016 r. funkcję dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie obejmie prof. Krzysztof Kowalczyk. Dyrektor został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego.

Dr hab. Krzysztof Kowalczyk – ur. 1971 r., jest profesorem w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, od 20 lat, jako pracownik naukowy, związanym z tą uczelnią. W 2002 r. obronił w Instytucie Historii US rozprawę doktorską Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956. W 2013 r. Rada Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu, na podstawie rozprawy Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989–2011 i dorobku naukowego nadała mu tytuł doktora habilitowanego z dyscypliny nauka o polityce. Jest członkiem rady naukowej Encyklopedii Pomorza Zachodniego oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują: polski system partyjny, marketing polityczny, Kościoły i związki wyznaniowe, społeczeństwo obywatelskie, historię PRL, strategie bezpieczeństwa RP. Jest autorem i współautorem 5 monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

do góry