Nawigacja

Aktualności

Krzyże Wolności i Solidarności dla działaczy opozycji – Rzeszów, 11 października 2016

  • Prezes IPN Jarosław Szarek wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu Prezes IPN Jarosław Szarek wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu

14 działaczy opozycji antykomunistycznej odebrało we wtorek w Rzeszowie z rąk prezesa IPN Jarosława Szarka Krzyże Wolności i Solidarności. Jednego opozycjonistę wyróżniono pośmiertnie.

Wśród odznaczonych za walkę o wolną Rzeczpospolitą są marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a także byli szefowie Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Sieczkoś, Adam Śnieżek oraz Wojciech Buczak.
 – Byliście po właściwej stronie, a tego nie można kupić za żadne pieniądze – stwierdził Jarosław Szarek, który w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczał krzyże. Dodał, iż krzyż to symbol 1050 lat obecności chrześcijaństwa na naszej ziemi, wolność – to wartość, za którą zawsze byliśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę, a solidarność – to nasze ostatnie doświadczenie, którego odznaczeni są twórcami. – Te trzy słowa symbole znaczą bardzo wiele i mówią, czym jest polskość – podkreślił prezes IPN.

– Niektórzy z Was zaczęli walkę o wolność wcześniej. Trafili do więzień jeszcze w czasach stalinowskich. Inni – w latach 70., a kolejni opozycjoniści dołączyli latem 1980 r. – mówił Jarosław Szarek, gratulując odznaczonym.

– Nie ma wolności bez trudu i – czasem – bez cierpienia, które uosabia krzyż. Nie planowaliśmy tej wolności, myśmy w nią wierzyli i nasze czasy, ostatnie lata walki o wolną Polskę, były i tak dużo łatwiejsze niż czasy Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych czy Legionów Piłsudskiego. Cel był jednak taki sam: niepodległość – stwierdził marszałek Marek Kuchciński, dziękując za wyróżnienie.

W czasie uroczystości podkreślano zasługi Rzeszowszczyzny i Podkarpacia dla niepodległej RP. To na tej ziemi walczył Łukasz Ciepliński, który ma dzisiaj pomnik w Rzeszowie. To tu pracował abp Ignacy Tokarczuk. A ludzi odważnych nie zniechęciły nawet represje i mordy, jakich dokonywali komuniści. – Gdy wieźli ciało żołnierza wyklętego Antoniego Kopaczewskiego „Lwa”, wieźli je przez okoliczne wsie i miasta, krzycząc, że wiozą rąbankę – taki był system, który zapanował w Polsce po II wojnie światowej – usłyszeli odznaczeni.

Lista osób, które zostały uhonorowane Krzyżem Wolności i Solidarności

1. Wojciech Buczak
2. Marian Irzyk
3. Adam Kantor
4. Stanisław Marcin Kłos
5. Józef Krupa
6. Marek Tadeusz Kuchciński
7. Stanisław Król Kusiński
8. Mieczysław Liber
9. Tadeusz Jan Panek
10. Zbigniew Sieczkoś
11. Stanisław Sołek
12. Adam Śnieżek
13. Andrzej Władysław Wąsik
14. Marek Wojciech Wójcik 
15. Robert Turski – pośmiertnie

Krzyż Wolności i Solidarności jest przyznawany zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–89. Odznaczenie to zostało ustanowione przez parlament jednocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnej tradycji nawiązuje.

Instytut Pamięci Narodowej opracowuje wnioski o przyznanie Krzyży, a Prezydent RP w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej nadaje to odznaczenie osobom zasłużonym dla odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

do góry