1  2Więziennictwo

Nadzór nad więzieniami i obozami w województwie sprawował powstały w 1945 roku Wydział Więzień i Obozów. Jednym z jego zadań było prowadzenie pracy agenturalnej wśród więźniów (werbowanie i prowadzenie tzw. agentów celnych).

KIEROWNICY/NACZELNICY WYDZIAŁU WIĘZIEŃ I OBOZÓW/WIĘZIENNICTWA WUBP W KIELCACH
-

Franciszek Blajchman
Chaim
11 XII 1922 r.
p.o. kierownik Wydziału Więzień i Obozów WUBP w Kielcach - od ok. IV do 19 VII 1945 r.
ppor. Kazimierz Zborowski
Dawid
11 VI 1913 r.
p.o. kierownik Wydziału Więzień i Obozów WUBP w Kielcach - od 20 VII 1945 do 18 IV 1946 r.
chor. Stefan Opiłka
Wincenty
1 I 1914 r.
p.o. naczelnik Wydziału Więzień i Obozów WUBP w Kielcach - od 24 IV 1946 do 15 VIII 1947 r.
chor. Marcin Basa
Mikołaj
20 X 1901 r.
p.o. naczelnik Wydziału Więziennictwa WUBP w Kielcach - od 1 X 1947 do 1 VI 1948 r.
kpt. Włodzimierz Szarało
Benedykt
8 III 1904 r.
p.o. naczelnik Wydziału Więziennictwa WUBP w Kielcach - od 1 I 1949 do 20 XI 1951 r.
Plansze:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71