1  2Kontrwywiad

Do jesieni 1945 roku całość pracy operacyjnej urzędu znajdowała się w strukturach kontrwywiadu, nazwanego w lutym 1945 roku Wydziałem I. Następnie wydzielono z niego poszczególne zagadnienia, pozostawiając w Wydziale I problematykę ściśle kontrwywiadowczą. W chwili powstania Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach Wydział I przemianowano na Wydział II.

KIEROWNICY/NACZELNICY WYDZIAŁU I WUBP ORAZ WYDZIAŁU II WUdsBP W KIELCACH
-

kpt. Jan Mucha
Józef
20 X 1910 r.
kierownik Wydziału I WUBP w Kielcach - od 10 VIII 1945 do 1 III 1946 r.
kpt. Marceli Srokowski
Józef
10 XI 1917 r.
naczelnik Wydziału I WUBP w Kielcach - od 1 I do 14 I 1946 r.
por./kpt. Stanisław Wolniczek
Wincenty
9 II 1910 r.
p.o. naczelnik Wydziału I WUBP w Kielcach - od 1 VII do 31 XII 1947 r.
naczelnik Wydziału I WUBP w Kielcach - od 1 I 1948 do 1 I 1949 r.
kpt. Stanisław Mozal
Władysław
17 I 1924 r.
naczelnik Wydziału I WUBP w Kielcach - od 15 III 1949 do 14 IX 1951 r.
por./kpt. Bogusław Kosiarz
Jan
11 III 1925 r.
naczelnik Wydziału I WUBP w Kielcach - od 1 IX 1953 do 17 IX 1954 r.
kpt. Antoni Sitek
Józef
16 I 1923 r.
naczelnik Wydziału II WUdsBP w Kielcach - od 1 IV do 1 VII 1955 r.
mjr Czesław Piechnik
Władysław
7 XI 1917 r.
naczelnik Wydziału II WUdsBP w Kielcach - od 1 IX 1955 do 27 XI 1956 r.
Plansze:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71