Nawigacja

O Czasopiśmie

Tom 1/2008

 • Przegląd Archiwalny Tom 1
  Przegląd Archiwalny Tom 1

SPIS TREŚCI

Przedmowa 

Od Redakcji

I. ARCHIWUM

 • Paweł Perzyna, Marta Polańska-Bergman
  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – aspekty prawne funkcjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych w latach 2000–2007 
 • Stefan Białek
  Proces przekazywania dokumentów przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu do archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu (2002–2007)

II. ZASÓB ARCHIWALNY 

 • Marcin Majewski
  Dokumenty dotyczące Ericha Kocha w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 • Przemysław Wojciechowski
  Ofiary drugiej wojny światowej w powiecie kluczborskim na Opolszczyźnie w świetle akt spraw uznania za zmarłego
 • Rafał Leśkiewicz
  Badanie procesów archiwotwórczych na przykładzie akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu (1946–1955)
 • Janusz Oszytko
  Repertoria Wojskowego Sądu Rejonowego w Opolu jako źródło do badań nad represjami komunistycznymi w województwie opolskim w latach 1950–1954 
 • Monika Kobylańska
  Sprawy o kryptonimach „Zmowa” i „Korporacja”. Przykłady działań Służby Bezpieczeństwa wobec Niezależnego Zrzeszenia Studentów w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (1980–1981)

III. DOKUMENTY

 • Jerzy Bednarek
  Przestępczość wśród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 1946–1950 w ocenie Biura do spraw Funkcjonariuszy MBP
 • Bogusław Kopka
  Aparat bezpieczeństwa wobec V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (31 lipca – 14 sierpnia 1955 r.)
 • Piotr Byszewski
  Zmącony spokój oprawcy. Nieznany list Adama Humera do I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani z 20 marca 1981 r. 

IV. VARIA

 • Rafał Michalski
  Ostatni ślad. Karty pocztowe jako świadectwo wojennych losów Polaków
 • Artur Brożyniak
  Kontrowersje wokół napadu sotni UPA „Burłaki” na milicjantów w Sólcy (28 czerwca 1946 r.) 
 • Waldemar Handke
  Agentura Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa KW MO w Poznaniu w latach 1977–1983. Analiza zachowanych danych statystycznych 

V. RECENZJE

 • Jacek Pawłowicz, Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945–1956, Warszawa 2007 (Mariusz Żuławnik) 

VI. KRONIKA

 • „Kościół w PRL – blaski i cienie”. Panel dyskusyjny zorganizowany 13 kwietnia 2007 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji XIII Targów Wydawców Katolickich (Anna Karolina Piekarska) 
 • Konferencja międzynarodowa „Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian”. Toruń 20–21 kwietnia 2007 r. (Agata Zabrocka-Jędrzejczyk)
 • „I Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach”. Toruń 6–7 grudnia 2007 r. (Wojciech Kujawa) 

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWALNYCH  

INFORMACJA O AUTORACH 

SUMMARIES

 

do góry