Nawigacja

Akty oskarżenia

306. Akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Z.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w dniu 29 listopada 2013 r. skierował do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Z..

Prokurator zarzucił Ryszardowi Z., że w bliżej nieokreślonej dacie pomiędzy 13 lipca 1950 r. a 5 maja 1951 r. w Poznaniu, będąc funkcjonariuszem śledczym Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, działając w celu uzyskania określonej treści wyjaśnień, znęcał się fizycznie nad pozbawionymi wolności członkami grupy wyznaniowej – Świadków Jehowy Stanisławem W. oraz Bronisławem J.

Ryszard Z. uderzał pokrzywdzonych po twarzy i zmuszał do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych, co zdaniem prokuratora wypełnia znamiona zbrodni komunistycznej oraz zbrodni przeciwko ludzkości, stanowiąc wobec osoby postrzeganej jako wroga, poważne prześladowanie polegające na naruszeniu prawa do nietykalności cielesnej i prawa do humanitarnego traktowania w trakcie prowadzonego śledztwa.

Czyny zarzucane Ryszardowi Z. zostały zakwalifikowane przez prokuratora jak przestępstwa opisane w art. 246 i 251 oraz 286 § 1 w zw. z art. 36 kk z 1932 r. w zw. z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

W dniu 5 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto uznał Ryszarda Z. za winnego popełnienia zarzucanych mu w czynów i wymierzył mu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby.

Apelację od wyroku wniósł, dnia 3 marca 2015 r,. obrońca oskarżonego.

Wyrokiem z dnia 8 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego. Zmieniając jedynie kwalifikację prawną czynów zarzucanych oskarżonemu, przy zachowaniu wysokości kary łącznej.

do góry