Nawigacja

Nauka

Działalność naukowo-badawcza Instytutu Pamięci Narodowej

Za działalność naukowo-badawczą IPN odpowiada jego Biuro Badań Historycznych, jeden z podstawowych filarów Instytutu Pamięci Narodowej. 

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, z siedzibą w Warszawie, działa w skali ogólnopolskiej, koordynując pracę jedenastu Oddziałowych Biur Badań Historycznych (OBBH) działających w ramach oddziałów IPN w następujących miastach: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.  Pracownicy Biura są też zatrudnieni w delegaturach IPN w Kielcach, Radomiu, Opolu, Bydgoszczy i Olsztynie.

Biuro Badań Historycznych prowadzi działalność równolegle na dwóch obszarach: naukowym i wydawniczym. Przy czym, zgodnie z zapisem ustawy o IPN, głównym polem badań Biura jest porozbiorowa historia Polski i narodu polskiego, w tym dzieje polskiego wychodźstwa. Działalność naukowa polega na podejmowaniu projektów badawczych, inicjowaniu sesji, konferencji, seminariów, a także wspieraniu działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy i upamiętnienia ważnych wydarzeń i zjawisk z porozbiorowej historii Polski, prowadzonych przez inne piony IPN, w tym zwłaszcza pion edukacji narodowej, a także środowiska naukowe i organizacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów.

Działalność edytorska i wydawnicza, w tym bieżąca obecność w sieci Internet, ma za zadanie możliwie szerokie propagowanie wyników badań, projektów edukacyjnych, śledztw i innych działań podejmowanych przez wszystkie merytoryczne piony IPN.

do góry