Nawigacja

Aktualności

V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych – Lasy Taczanowskie, 12 maja 2018

Rajd im. kpt. Jana Kempińskiego „Błyska” oraz por. Kazimierza Skalskiego „Zapory”

 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Tomasz Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Tomasz Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Tomasz Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Tomasz Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Tomasz Golenia V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Tomasz Golenia
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Tomasz Golenia V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Tomasz Golenia
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Tomasz Golenia V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Tomasz Golenia
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak
 • V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. Fot. Dorota Cieślak

Piękny, rajdowy dzień na długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników, którzy odwiedzili 12 maja 2018 r. Lasy Taczanowskie niedaleko Pleszewa. Tegoroczny V Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych niestety za nami... W tym roku dotarło do nas rekordowe 180 uczestników oraz 35 rekonstruktorów z dużą ilością historycznego sprzętu wojskowego. Na leśną trasę organizatorzy wypuścili aż 18 drużyn m.in. z Raszkowa, Sowiny Błotnej, Goliny k. Konina, Kościana, Liskowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Taczanowa i Pleszewa. Tegoroczna 14 kilometrowa trasa była trudna i skomplikowana. Patrole często ostrzeliwane z zasadzek gubiły drogę. Zwycięzcami byli wszyscy, którzy dotarli na metę. Zmęczeni, ale słuchając pierwszych relacji – szczęśliwi. Dodatkową atrakcją piątej edycji było radio partyzanckie „Błyskawica”, które specjalnie w tym dniu nadawało z taczanowskiego lasu.

Celem uczestników było odnalezienie zakopanego archiwum Armii Krajowej, przechwycenie grypsu i dostarczenie go do mety, a także ułożenie składającego się z ośmiu elementów zaszyfrowanego hasła. Uczestnicy strzelali do celu, szukali min na polu minowym, a także odwiedzili posterunek Milicji Obywatelskiej, na którym trwało przesłuchanie partyzanta. Musieli także odnaleźć mogiłę zabitych w walce z NKWD partyzantów z oddziału kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”. Nadrzędnym celem całego rajdu było pogłębienie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym, ze szczególnym uwzględnieniem historii Żołnierzy Wyklętych z Wielkopolski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz fałszywe dokumenty, opiekunowie grup legitymacje partyjne. Niespodzianek nie brakowało, dopisała także pogoda. Rajd zakończyła inscenizacja historyczna przedstawiająca rozbicie przez grupę operacyjną NKWD-UB-MO oddziału antykomunistycznego podziemia. Wszystkie drużyny otrzymały cenne nagrody rzeczowe m.in. albumy, koszulki i znaczki, ufundowane przez IPN i sponsorów.

Miejsce rajdu, lasy taczanowsko-koryckie, zostało wybrane nieprzypadkowo. Były to kompleksy leśne, które niejednokrotnie gościły żołnierzy podziemia niepodległościowego. Na tym terenie w 1945 r. operował m.in. oddział kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”. W tych lasach 22 stycznia 1948 r. został też otoczony i rozbity przez 100-osobową grupę operacyjną KBW-UB-MO 8-osobowy oddział Konspiracyjnego Wojska Polskiego, dowodzony przez por. Kazimierza Skalskiego „Zaporę”.

Organizatorami rajdu byli:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu (rajd wpisany jest do oferty edukacyjnej IPN oddział w Poznaniu)
Stowarzyszenie „Dolina Giszki” w Sowinie Błotnej
Polskie Towarzystwo Historyczne koło w Pleszewie
Drużyna Tradycji 70. Pułku Piechoty w Pleszewie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej

Koordynatorem z ramienia Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu był Tomasz Cieślak.

Koordynatorami ze strony społecznej byli: Maciej Grzesiński oraz Janusz Waliszewski z Drużyny Tradycji 70. Pułku Piechoty w Pleszewie.

Podziękowania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w organizację rajdu. Szczególnie dziękujemy za pomoc m.in. Łukaszowi Szudarskiemu, Tomaszowi Goleni z Polskich Drużyn Strzeleckich, Andrzejowi Rybskiemu oraz rekonstruktorom z Grupy Operacyjnej „Maxxim”.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w przyszłorocznym VI Rajdzie Szlakiem Żołnierzy Wyklętych prosimy o kontakt z Tomaszem Cieślakiem tomasz.cieslak@ipn.gov.pl.

Tekst: Tomasz Cieślak

do góry