Aktualny numer

Aktualny numer

Twoje skróty

Dodaj link

O Czasopiśmie

Strona główna/ O Czasopiśmie

Periodyk, wydawany od 2008 r., służy prezentowaniu zagadnień dotyczących szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania archiwum IPN i charakteru zgromadzonego w nim zasobu. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum Instytutu. Ważne miejsce zajmuje też popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Formuła pisma umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących włączyć się w naukową debatę o szeroko rozumianym archiwum IPN.

 

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” jest punktowany w „Wykazie czasopism naukowych” MNiSW. Figuruje także w międzynarodowej bazie indeksacyjnej IC Journals Master List oraz w bazach bibliograficznych BazHum i CEJSH.

 

DEKLARACJA O WERSJI PIERWOTNEJ

Redakcja „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISNN 1899-1254). 

 

Każdorazowo po ukazaniu się drukiem nowego tomu czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej czasopisma jego spis treści i krótkie streszczenia kilku wybranych artykułów.

 


 

   

Tom 8/2015

 

 

  PAIPN Tom t.2014 

Tom 7/2014

 

 

   

Tom 6/2013

 

 

   

Tom 5/2012

 

 

   

Tom 4/2011

 

 

   

Tom 3/2010

 

 

   

Tom 2/2009

 

 

   

Tom 1/2008