Nawigacja

Periodyk, wydawany od 2008 r., służy prezentowaniu zagadnień dotyczących szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania archiwum IPN i charakteru zgromadzonego w nim zasobu. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum Instytutu. Ważne miejsce zajmuje też popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Formuła pisma umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących włączyć się w naukową debatę z zakresu archiwistyki i źródłoznawstwa.

 

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” jest punktowany w „Wykazie czasopism naukowych” MNiSW. Figuruje także w międzynarodowej bazie indeksacyjnej IC Journals Master List, w liście referencyjnej czasopism ERIH Plus oraz w bazach bibliograficznych BazHum i CEJSH.

 

DEKLARACJA O WERSJI PIERWOTNEJ

Redakcja „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISNN 1899-1254). 

 

Każdorazowo po ukazaniu się drukiem nowego tomu czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej czasopisma jego spis treści i krótkie streszczenia kilku wybranych artykułów.

do góry