Nawigacja

Włochy

ANKONA

PORTA DI SANTO STEFANO – upamiętnienie wyzwolenia miasta przez 2 Korpus Polski

2 Korpus Polski podszedł pod Ankonę w efekcie działań pościgowych prowadzonych wzdłuż Adriatyku od połowy czerwca do połowy lipca 1944 r. Dzięki manewrowi oskrzydlającemu 5. Kresowej Dywizji Piechoty po dwudniowych walkach 18 lipca 1944 r. do miasta wkroczyli żołnierze 3. Pułku Ułanów Karpackich i 2. Batalionu Strzelców Karpackich. Przełamanie niemieckich pozycji nastąpiło na osi XIX-wiecznej bramy fortecznej Porta Santo Stefano, która obecnie jest miejscem upamiętniającym zwycięstwo polskich żołnierzy. Polegli w walkach  w rejonie Ankony spoczywają na polskim cmentarzu wojennym w Loreto.

Po wyzwoleniu Ankony ulica prowadząca od bramy św. Stefana otrzymała nazwę Pułku Ułanów Karpackich. Obecnie jest to plac 2 Korpusu Polskiego. Na zewnętrznej stronie bramy zawieszono tablicę upamiętniającą wkroczenie Polaków do miasta. 

do góry