Nawigacja

Akty oskarżenia

349. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi G.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie w dniu 2 października 2017 r., skierował do Sądu Garnizonowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Józefowi G.

Prokurator zarzucił Józefowi G., że w dniu 29 sierpnia 1952 r., w Szczecinie, działając jako oficer śledczy Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie w stopniu podporucznika, w sprawie prowadzonej przeciwko Henrykowi K. przekroczył swoje uprawnienia związane ze stosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w ten sposób, iż wbrew zebranym w sprawie dowodom, nie pełniąc funkcji prokuratora, bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonego na okres powyżej 7 dni, w ten sposób, że przedłużył do dnia 10 października 1952 r. tymczasowe aresztowanie zastosowane wcześniej w stosunku do  Henryka K.

Czyn ten został zakwalifikowany z art. 231 § 1 kk i art. 189 § 2, w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575).

Henryk K. został zatrzymany w dniu 10 kwietnia 1952 r., jako podejrzany o wejście w porozumienie z innymi osobami, w marcu 1952, na terenie Stoczni Szczecińskiej, gdzie pracował, w celu utworzenia organizacji zbrojnej, mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego. Zastosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie wielokrotnie przedłużano.

Józef G., jako oficer śledczy, przedłużył areszt zastosowany wobec pokrzywdzonego, chociaż zgodnie z art. 104 § 2 obowiązującego wówczas dekretu z dnia 23 czerwca 1945 r. Kodeks Wojskowy Postępowania Karnego nie mógł podejmować decyzji w przedmiocie tymczasowego aresztowania, nie pełnił bowiem funkcji prokuratora.

 

do góry