Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę” – Ląd, 15 listopada 2017 (Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

  • Miejsce pochówku „Poznańskej Piątki”
    Miejsce pochówku „Poznańskej Piątki”

Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem. Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę”, która odbędzie się w Lądzie 15 listopada 2017 r.

Celem konferencji będzie przedstawienie działalności wychowanków szkół salezjańskich w latach 1939-1956 i ich zaangażowania w walce o niepodległą Polskę: udział w kampanii wrześniowej, Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, antyniemieckiej działalności konspiracyjnej, udział w powstaniu antykomunistycznym itp.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN. Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 29 września 2017 r. Program konferencji zostanie ogłoszony do 12 października 2017 r.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2017 r. w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatora konferencji:

dr Rafał Sierchuła
tel. 61 835 69 59
rafal.sierchula@ipn.gov.pl

do góry