Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989” – Szczecin, 25–27 września 2018 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

 

 

  

 

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

Oficjalna prasa  w Polsce 1944–1989

Szczecin (lub okolice), 25–27 września 2018 (zgłoszenia do 1 stycznia 2018)

Badania nad historią prasy w PRL są w nie najlepszym stanie. Brakuje monografii, zbiorów studiów, biografii i innych ważnych naukowych dysput na ten temat. Prasa PRL-owska wykorzystywana jest głównie jako źródło cytatów lub ikonografia artykułów o innej problematyce. Niewielka ilość cennych poznawczo publikacji nie zmienia tego złego stanu rzeczy. Postanowiliśmy choć trochę tę sytuację polepszyć i, w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”, zaproponować Państwu spotkanie z prasą PRL.

Interesują nas następujące pola badawcze:

 • biografistyka;
 • poszczególne tytuły prasowe: centralne, regionalne, lokalne;
 • analizy prasowe ( z wyłączeniem problematyki tzw. polskich miesięcy);
 • zarządzanie prasą;
 • relacje na linii prasa- władze, szczególnie wpływ władzy na redakcje i ich politykę;
 • dobór kadr;
 • RSW „Prasa-Książka-Ruch”;
 • Centralna Agencja Fotograficzna;
 • Polska Agencja Prasowa i inne agencje;
 • cenzura a prasa;
 • aparat bezpieczeństwa a prasa (w tym jego  wpływ na politykę personalną oraz treść artykułów);
 • wojsko a prasa;
 • prasa związków, stowarzyszeń, organizacji i innych instytucji publicznych w PRL (w tym Kościołów);
 • prasa oficjalna NSZZ „Solidarność”;
 • inne zagadnienia z szeroko pojętej problematyki prasoznawczej.

Poza naszym polem badawczym, tym razem, pozostaje szeroko pojęta prasa drugoobiegowa. Z tego względu nie będziemy przyjmować zgłoszeń dotyczących tej problematyki.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej, nie zapewniamy noclegów i wyżywienia.

Program konferencji zostanie ustalony do 1 marca 2018 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:
Sebastian Ligarski, OBBH IPN Szczecin: sebastian.ligarski@ipn.gov.pl
Rafał Łatka, BBH IPN: rafal.latka@ipn.gov.pl

do góry