Nawigacja

Komunikaty

Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018

 • Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018 Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018
 • Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018 Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018
 • Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018 Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018
 • Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018 Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018
 • Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018 Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018

Od 25 września do 23 października 2018 r. na zlecenie pionu poszukiwań IPN w Rzeszowie prowadzone były badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce. 

Celem prowadzonych badań było poznanie budowy i struktury obozu, jego wielkości oraz odnalezienie przedmiotów, które mogły pozostawić w ziemiankach osoby w nich przetrzymywane. 

Więźniowie obozu w Trzebusce byli sądzeni przez Trybunał Wojenny I Frontu Ukraińskiego. Około 250 więźniów zostało zamordowanych w pobliskich lasach w rejonie wsi Nienadówka i Turza. W 1990 r. odnaleziono szczątki 17 więźniów. Na podstawie danych antropologicznych zidentyfikowano spośród nich 3 żołnierzy placówki AK w Ropczycach. Nazwiska pozostałych ofiar, a także większości więźniów obozu, pozostają nieznane.

W wyniku przeprowadzonych prac odkryto sześć dużych ziemianek zbiorowych i dwie jednoosobowe. W trakcie eksploracji ziemianek ujawnione zostały przedmioty pozostawione przez więźniów – ołówki, fragmenty obuwia, grzebienie, guziki i okulary. Ponadto ujawniono pozostałości sowieckiego granatu ręcznego i amunicji kalibru 7,62 mm. Nie udało się natomiast ustalić granic obozu, które przebiegały prawdopodobnie poza obszarem objętym badaniami. Oznacza to, że obóz był większy niż dotychczas sądzono. W trakcie prowadzonych prac okoliczni mieszkańcy licznie zgłaszali się w celu podzielenia się z pracownikami IPN posiadanymi informacjami na temat funkcjonowania i likwidacji obozu. Relacje te w znaczący sposób uzupełniają wiedzę na ten temat. Jedna z mieszkanek Trzebuski przekazała pracownikom IPN książeczkę oszczędnościową należącą do więźnia trzebuskiego obozu, Jakuba Kowaluka urodzonego w Jekaterynosławiu, odbywającego służbę wojskową w 11 pułku piechoty w Tarnowskich Górach, którą zgubił podczas przesłuchania odbywającego się w jej domu rodzinnym.

Wieloosobowe stanowisko ds. poszukiwań i identyfikacji IPN w Rzeszowie prosi o kontakt wszystkich posiadających bliższe informacje na temat Jakuba Kowaluka pod nr tel. 17 867 30 30 lub adresem boguslaw.kleszczynski@ipn.gov.pl

 

 • Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018 Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018
  Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018
 • Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018 Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018
  Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce – 25 września – 23 października 2018
 • Książeczka oszczędnościowa Jakuba Kowaluka, więźnia obozu NKWD w Trzebusce, przekazana przez mieszkankę Trzebuski Książeczka oszczędnościowa Jakuba Kowaluka, więźnia obozu NKWD w Trzebusce, przekazana przez mieszkankę Trzebuski
  Książeczka oszczędnościowa Jakuba Kowaluka, więźnia obozu NKWD w Trzebusce, przekazana przez mieszkankę Trzebuski

 

do góry