Nawigacja

Komunikaty

Zmiana na stanowisku dyrektora Oddziału IPN w Łodzi

Dr Paweł Perzyna złożył rezygnację z funkcji p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Z dniem 10 kwietnia 2017 r. obowiązki dyrektora Oddziału objął dr Dariusz Rogut. Uroczystego przekazania aktu nominacyjnego dokonał 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie łódzkiego IPN dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Paweł Perzyna pełni odtąd obowiązki naczelnika oddziałowego Archiwum.

Dr Dariusz Rogut – ur. 1972, jest adiunktem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, od kilkunastu lat związanym z tą uczelnią. W 2001 r. obronił na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego rozprawę doktorską Obozy sowieckie dla internowanych Polaków z Wileńszczyzny (1945-1949). Jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (bez praw kombatanckich), Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski, Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim oraz prezesem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na trzech blokach tematycznych: funkcjonowaniu sowieckiego systemu obozów w latach powojennych i losach internowanych Polaków, walce podziemia niepodległościowego na Ziemi Łódzkiej z reżimem komunistycznym po II wojnie światowej (w tym działalności młodzieżowych grup antykomunistycznych) oraz historii NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek i opracowań oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Prowadził kwerendy archiwalne w Rosji, na Litwie i na Łotwie. Publikował w języku rosyjskim, słowackim, łotewskim, hiszpańskim i węgierskim. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

foto: Marzena Kumosińska

do góry